Het Woord komt tot ons.

De Heere komt zondag aan zondag tot ons door Zijn Woord. Daar wordt dan vaak vergeten bij te zeggen dat Zijn Geest Zich aan het Woord moet paren. Het is van groot belang hoe wij onder dat Woord zitten. En verder, hoe we onder het Woord blijven zitten. Is het zo dat we hongerig naar de kerk gaan? Is er een uitzien naar de verkondiging ervan? Gaan we biddend op? Dan zal altijd het Woord tot ons komen. Alleen is het de vraag wat het met ons doet. Schuiven we het weg omdat het niet is wat we ervan verwachtten? Zijn we als het ware blij dat we weer de kerk mogen verlaten. Dat het amen heeft geklonken. Net zo leeg als we naar de kerk gingen door eigen schuld.

Er is in de kerk veel meer dan de preek alleen. Zo zijn daar de psalmen die gezongen worden. Zingen we de psalmen omdat we zingen moeten? Of spellen we elk woord wat ook in deze ons hart zoekt. De tekst die gezongen wordt. Wat toch voor honderd procent het Woord van God is. De Heere Zelf wil in alles tijdens de dienst tot ons komen.

Wat zoeken wij in het Woord. Wat verwachten we ervan. Willen we naar de mond gesproken  worden? Dan zal het vaak tegenvallen. En niet zijn wat we zoeken. Willen we bemoedigd worden, dan kan het zo zijn dat het oordeel ons wordt aangezegd. Graaf maar dieper mensenkind. Ge zult nog meer gruwelen vinden. Het oordeel gaat altijd vooraf aan de genade. Een verbroken en verslagen hart is de Heere aangenaam. Daar kan Hij Zich weggeven. Dat zal dan ook zeker op Zijn tijd en wijze gebeuren.

De Heere werkt niet aan op de groei van mensen. Hij breekt mensen af. Niet een klein beetje maar helemaal. Eerst wanneer mensen onder het oordeel kunnen en mogen bukken zullen ze een zegen ontvangen. Dan zal het genade zijn en blijven wanneer de Heere iets schenkt. Aan onwaardigen in zichzelf schenkt de Heere Zich weg. Het is als een akker die klaargemaakt is om het zaad te ontvangen.

Luisteren naar het  Woord moet je geleerd worden. Antwoorden kunnen alleen gegeven worden op vragen. Het is heel profijtelijk wanneer mensen met vragen lopen. Het alles maar voor zoete koek aannemen is levensgevaarlijk. Mensen zijn snel te groot hun vragen te stellen. Dat is hun eer te na. De Heere is dan nog zo goed het alles zo te leiden dat voor Zijn kinderen op wonderlijke wijze hun vragen toch openbaar komen.

Het is goed ‘s zondags de diensten bij te wonen. En wanneer het niet is wat je graag hoort dan wordt het tijd eerst eens bij jezelf te rade te gaan. Oordelen of veroordelen wat tot je kwam is proberen jezelf hoger dan de dienst stellen. Maar die zichzelve vernedert, die zal verhoogd worden. De Heere zal op wonderlijke wijze onderwijzen hen die ook in deze dwalen. Hij zal hen leiden op het rechte spoor in Gods huis.