God is geen ledig Toeschouwer

De zekerheid van het geloof is de hoop en de verwachting op de Heere alleen. Het is niet anders dan het leven in Zijn hand leggen. Hem volgen op de weg die Hij wijst. Hoe moeilijk het leven ook was, is of wordt, Hij zal er altijd zijn. Dat is de enige zekerheid die Gods kinderen hebben. Je leven in Zijn hand leggen is een les die moet worden geleerd op de leerschool van de Heilige Geest. Van onszelf kunnen we dat niet. Willen we dat niet eens. Want we houden graag het heft in eigen handen. Wij bepalen wel hoe we invulling geven aan ons leven. Met of zonder het geloof in de God van de Bijbel. Laten we het maar eerlijk zeggen: De Bijbel kan ons nog meer vertellen. Want het is alles achterhaald. Ouderwets en niet van deze tijd. Wij leiden ons eigen leven. Daar hebben we niets en niemand voor nodig. Ook niet een Bijbel met daarin de tien geboden met de daarbij behorende beloftes en vloek.

Maar boven al deze gedachten staat een God Die leeft. Hij heeft van eeuwigheid een volk uitverkoren wat Zijn lof zal vertellen. Dwars door alle onmogelijkheden heen zal Hij ervoor zorgen dat dit ook gebeurt. Want Hij is geen God Die liegen kan. Hij is God en niemand meer. Hij regeert en zal Zijn almacht tonen. Hij is geen ledig Toeschouwer. Hij maakt boven bidden en boven denken een weg die leidt tot verheerlijking van Zijn grote Naam. Hij doet het niet om ons, dat moeten we goed vasthouden. Hij is een God Die jaloers is op Zijn eer. En zo brengt Hij uit alle landen een volk bijeen wat Zijn Naam groot zal maken. Dat leert Hij ze Zelf. En niemand kan dat tegenhouden. Het maakt niet uit wie wij wel of niet de zaligheid gunnen.

Het leven is niet gemakkelijk. Maar dwars door alles heen staat de Heere God hierboven. Hij is geen God Die meegaat in onrecht, boosheid of andere vruchten die uit de Geest niet zijn. Hij is liefde en vanuit die liefde gaat Hij Zijn soms geheel onbegrepen wegen. Niemand kan Hem voorrekenen. Want Hij alleen bepaalt de weg die moet worden gegaan. Een weg die soms dwars door de onmogelijkheden gaat. En dat alles moet dan uitlopen tot de eer en de verheerlijking van Zijn Naam. Tot heil van zondaren. Want in die wonderlijke wegen worden ze getrokken. Het is een wonder wat nooit kan worden uitgewonderd. Dat de Heere nu het oog slaat op deze of gene, waar we het niet en nooit van zouden hebben verwacht. Zij die denken dat ze er toch zeker wel bij zouden moeten horen gaat Hij voorbij. Maar het verachte, zij die vergeten zijn, daar slaat Hij het oog op. Want, die hebben Hem juist zo nodig.  

En dan is het maar de vraag wat we ermee doen. Willen we gehoor geven aan de roep Die Hij reeds bij de doop heeft gegeven? Of slaan we wegen in die we niet behoren te gaan. Dan zal de Heere het zo maken dat die wegen dood lopen. Dat er een moment komt waarop we het moeten uitroepen dat het eigen schuld is wanneer we verloren gaan. Doch dan is de Heere met Zijn genade vlakbij. En leert Hij de weg door Hem bepaald. Die hebben we ten einde toe te bewaren. Dan is het een weg ten leven. Tot eer en verheerlijking van Zijn grote Naam. Want die Hij roept, die komen eenmaal Thuis.