Gods molens.......

Gods molens malen................. ze malen langzaam maar zeker. Zo is het gezegde. Wat niet anders dan waarheid inhoudt. En waar door genade een opmerken voor nodig is. Want, immers, het is God de Heere Die regeert. Hij houdt de wereld in Zijn hand. Het grote wereldgebeuren. Maar ook ons aller leven. Hij ziet uit de hoge hemel op ons mensen neer. En Hij bestuurt ons lot. Uw lot, jouw lot en mijn lot.

Gods molens malen langzaam maar zeker. De Heere maakt in Zijn goddelijk heilsplan geen haast. Wij, mensen, vullen het alvast tevoren graag in. Zo willen wij het. Zo gaan wij het doen. Maar hoe anders gaan Gods wegen vaak. De mens wikt. Maar God beschikt. Er komen strepen door plannen. Plannen die wij, mensen hebben gesmeed.

Alles loopt uit tot het doel wat de Heere Zich heeft gesteld. Niets om ons, maar alles tot eer van Zijn heilige Naam werkt Hij Zijn plan. Wij hebben vragen. En het is goed die te hebben. Vragen bij alles wat in het leven gebeurt. Soms geheel onverwachte dingen. Dingen waar we in het geheel niet op zitten te wachten. Wegen die we gaan. Of waarin wij gedwongen lijken die te moeten gaan. Zuchten die we hierom slaken. Tranen die we plengen. Want wat heeft de Heere mij, u, jou te zeggen. Te zeggen in dat wat Hij bestuurt. God gaat Zijn weg. Dwars door alle soms onmogelijkheden heen. En die oprecht is van gemoed, die merkt het op en keurt het goed.

Vragen. Duizend vragen. Die kwellen soms het angstvallig hart. Heere waar bent U. Waar gaat U heen. Wat is Uw bedoeling met al datgene wat ons overkomt. De dingen waar we geen antwoord op weten. Die we niet kunnen plaatsen in het programma wat we zelf hadden gemaakt. De gedachten die we zelf hadden. Misschien met een zekerheid dat het Gods weg zou zijn. En...misschien was dat ook zo......maar was Zijn doel het onze niet.

Gods molens malen langzaam maar zeker. De steken die wij als mensen laten vallen worden door de Heere niet vergeten. Hij houdt ze alle in gedachten. En alles leidt Hij naar Zijn plan, ja Hij leidt ze zo Hij is. God is liefde. Maar Hij is ook rechtvaardig. Hij heeft het recht lief. En het onrecht zal Hij niet en nooit gedogen.

Zo duldt Hij geen kromme wegen. Geen verkeerd pad vanen voor hen die Hem toebehoren. Daden die misschien al lang vergeten zijn. De Heere gaat over schuld niet heen. En zo zien we Gods molens......malen....langzaam maar zeker. En wie merkt ze op?

God de Heere regeert.

 Het is een troost voor allen die Hem vrezen. Allen die op Hem hopen. Die, hoe het ook mag tegenlopen, op Zijn goedheid blijven ze hopen. Zo zeker weten zij dat zonder de wil van hun hemelse Vader geen haar van hun hoofd zal vallen. Ook zij zien datgene wat om hen heen gebeurt. En juist zij zijn het die zo vaak de zo bekende vraag stellen: ben ik het Heere? Juist zij zijn vaak zo bedrukt. Zo vreesachtig. Juist zij lopen Hem zo dikwijls aan als een waterstroom. Heere, wat is Uw weg. Is er in mij een verkeerde weg. Leid mij op de eeuwige.

Gods molens malen. Langzaam maar zeker. En Hij doet alles uitlopen tot Zijn eer.