Geloven is vertrouwen

Geloven is vertrouwen. Maar om het nu te beoefenen in de moeilijkste momenten van je leven. Wanneer alles tegen schijnt te zijn. Wanneer het lijkt alsof deuren worden gesloten en je geen kant meer opkan. De weg die je gaat wordt afgesneden. De rechte weg die je wenst te gaan. Hoe vaak is het in het leven van het volk van IsraŽl zo geweest. Daar stonden ze voor het water. Maar…..de Heere maakte een pad. En nu is het voor Gods kinderen zaak hier een les uit te trekken. Niet wanhopen. Niet vertwijfelen. De Heere maakt een pad. Het zal niet zo gaan als ze gedacht hebben. Ze zullen niet omkomen. Ze zullen door de Heere geleid worden. Op een weg die ze gisteren niet geweten hebben.

Geloven is vertrouwen. Dat is een leerschool. In de moeilijkste tijden van het leven. Wanneer alles tegen lijkt te zijn. Reuzen die je de weg onmogelijk maken. Liefde die schijnbaar niet meer wordt gevonden. Integendeel. Hard en meedogenloos is een mens zonder Christus. Ja het ligt nog dieper. Want hoe zal een mens Christus kennen wanneer hij geen zelfkennis bezit. Zichzelf niet heeft leren verfoeien. Maar gaat voor eigen ik en eigen gelijk. Afglijden is uit de boze. Zichzelf handhaven. Dat ligt een mens beter. Zie het aan de Farao.

Doch een ieder weet hoe het met de Farao is afgelopen. Hij is verdronken met al de zijnen. Menend te winnen, te overwinnen. De andere de genadeslag toe te brengen. Maar het was over en uit. Tot hiertoe en niet verder.

Ik zal voor u strijden en gij zult stille zijn. Zo ligt het in het leven van hen die vertrouwen. In het leven van hen die geloven. Zeker, deuren worden gesloten. Maar andere zullen zeker weer opengaan! Want geloven IS vertrouwen.

Het is een les die niet op ene dag wordt geleerd. Het is een weg waarop wordt gestruikeld. Een weg waarop wordt gewanhoopt aan alles. Maar de Heere zal uitkomst geven. Waarom zouden we Gods Woord lezen en het niet geloven. Er niet op vertrouwen dat Zijn beloftes ja en amen zijn. Geen mens is volmaakt. Geen mens is zonder zonde. Maar de Heere houdt getrouw Zijn Woord.

Geloven is vertrouwen. Recht door de zee gaan. Niet wijken ter linker of ter rechterzijde. Vasthouden aan de waarheid. Omhoog kijken en als de wolkkolom stopt niet verder gaan. Want de Heere zal voor u strijden en gij zult stil zijn.

Het volk van IsraŽl heeft ze ontmoet in de woestijn: de vijandige volken. Maar de Heere was veel sterker dan het geweld. Soms is het moeilijk te geloven, te vertrouwen. Maar in de stormen van het leven wordt het geleerd. Daarom is het leven met de Heere een leven van op en neer. Van hoogtes en dieptes.

Het wordt alles zo gemakkelijk geroepen. En het lijkt alsof er mensen zijn die die hoogtes en dieptes verfoeien. Ze weten het altijd. Ze rennen en vliegen en denken zo de winst te behalen. Maar geloven is vertrouwen en achteraankomen. De Heere het roer in de handen geven. En zo de weg gaan die Hij wijst.