Een gezegend Nieuwjaar.

Er is weer een nieuw jaar aangebroken. Het jaar 2014. Het oude jaar is voorbij gegaan. Voorbij gesneld. Wat een jaar geleden nieuw was is nu oud. Van 31 december 2013 is het 1 januari 2014 geworden. We zijn dezelfde mensen als gisteren. De omstandigheden zijn niet veranderd. En toch is er een moment gekomen waarop we elkaar een gezegend Nieuwjaar toewensen. Vanuit de gunning van ons hart willen we allen met deze wens laten weten dat we er zeker van zijn dat het zonder die zegen niet zal gaan. We wensen die elkaar toe. Gods zegen voor het nieuwe jaar.

Natuurlijk kunnen we ook onze wens anders doen klinken: Ik wens je een gelukkig Nieuwjaar. Gelukkig. Wanneer ben je gelukkig. We weten het allen: als je mag weten dat de Heere je Deel is in dit leven. Dan ben je echt gelukkig. Doch gelukkig zijn kan zoveel meer inhouden. Zoveel andere dingen. Je bent gelukkig met je aards bestaan. Met je gezondheid. Met je werk. Met je kinderen.  Maar het kan alles zijn zonder God. Zonder Christus. Buiten Hem. Buiten Jezus kan jij je gelukkig voelen. En wanen gelukkig te zijn. Doch zonder Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf is  wat je eenmaal wacht. Daarom een gezegend Nieuwjaar.

Ik wens je een gezegend Nieuwjaar. Aan de zegen van de Heere is alles gelegen. En wanneer mag je die zegen van de Heere verwachten. Als je in Zijn wegen gaat. Wanneer je eigen wegen gaat zal je de zegen van de Heere moeten missen. Het kan een weg zijn van schijnbare voorspoed. Van schijnbaar geluk. Van schijnbaar vrede. Maar het einde van alles zal de dood zijn. Er zal aan het eind van het leven niets zijn om te betalen. De zegen van de Heere, die maakt rijk. En zonder Zijn zegen is het alles schijn.

Het gaan in de wegen van de Heere houdt niet een gemakkelijke weg in. Er is veel strijd. Er kunnen veel tegenslagen zijn. Het is een leven waarin de Heere steeds weer komt om ons terecht te wijzen als dat nodig is. Om ons verder te leiden. En ons te leren wat dat inhoudt. Ons te doen zien wie we zonder Hem zijn en blijven aan de ene kant. Ons te leren dat er elke dag meer is te verkrijgen van en uit Hem. Leven van genade is iets wat dagelijks wordt ervaren.   

De Heere wil ons de weg wijzen. Hij wil ons Zijn weg wijzen. Dat vraagt het luisteren naar Zijn stem. En wanneer we Hem leren volgen, dan zal het een weg zijn die luidt: Haast u om uws levens wil. Eigen wegen lopen dood. Eigen wegen leren te verachten. Hoe aanlokkelijk ze ook zijn. Maar door Zijn hand ons laten leiden. En als het tegen lijkt te lopen, dan op Zijn goedheid hopen. De Heere wil ons wat leren. Niet eenmaal, steeds opnieuw. Ook in het jaar wat pas is begonnen. Hij wil ons leren wie we zijn buiten Hem. Hij wil door Zijn Woord en Geest ons leren wie Hij is. Hij wil ons verder op de weg leiden. Ons zo doen groeien in de genade en de kennis van Hem. Met daarbij het kruisigen van alles wat van onszelf is. Hij wil ons doen zien wat de taak is die Hij voor ons heeft in dit leven. Op de plaats waar we zijn gesteld. Geen wegen naar ons vlees. Maar naar Zijn wil.

Een gezegend Nieuwjaar. Wat onderscheidt dat zich dan van een gelukkig Nieuwjaar. Bewandel geen wegen al schijnen ze recht. Alvorens te vragen wat God er van zegt. Leer mij naar Uw wil te handelen. Ik zal dan in Uw waarheid wandelen. Zo gaat het Woord ook in het nieuwe jaar voor ons leven, als we ons laten leiden door de Heere. En in het gaan in Zijn wegen mogen we weten dat het, hoe dan ook, een gezegend Nieuwjaar zal worden.

De Heere kent al de Zijnen. Hij wordt van hen gekend. Hij houdt over hen allen getrouw de wacht. Zalig hij die in dit leven de God van Jacob tot zijn hulp heeft. Dan zal het een gezegend Nieuwjaar zijn. Dan zullen we een zegen wegdragen voor ons persoonlijk leven. Maar ook in Zijn dienst voor de ander. Een zegen die we uiteindelijk meedragen wanneer we eenmaal moeten sterven en voor Gods aangezicht zullen verschijnen.

Het oude jaar is voorbij. Wat heeft het mij gebracht. Wat heeft het u gebracht. Wandelden we in Zijn wegen? Deden we wat Hij van ons vroeg? Luisterden we naar Zijn stem? Hebben we Zijn genade veracht? En we weten dat we nooit meer dan een klein deel van de nieuwe gehoorzaamheid zullen hebben. Zo eindigden we het oude jaar met schuld. Zo beginnen we het nieuwe jaar met schuld. Een schuld die dagelijks groter wordt. En wie zal die betalen.

Een gezegend Nieuwjaar. Het te mogen leren ........schenk mij genade o God!....elke dag opnieuw.......vergevende genade.....en alles wat ik nodig heb.........genade God........zo rijk en vrij!........en dan........die genadepoort staat open.......ook voor mij........

Een gezegend Nieuwjaar.