Vergeving van zonden.

Het is herkenbaar dat mensen voor  en aan een ander de vraag stellen: Zijn jouw zonden wel vergeven. Het één en het ander wordt in twijfel getrokken. En altijd weer gaat het henzelf niet aan. Hoe kan je nu christelijk leven terwijl je zonden niet vergeven zijn, zo wordt geopperd.  Ja, zo  wordt het  als een pijl op je gericht. En wanneer er geen helder inzicht is in geloofszaken, het kan mensen opnieuw in verwarring en vertwijfeling brengen. Zijn mijn zonden wel vergeven. Verwarring en twijfel aan de ene kant. Maar, erger, soms een bevestiging voor mensen die het volhouden: het gaat zomaar niet allemaal hoor.

Het is een gelukkig weten dat alleen God de zonden kan vergeven. En dat geen mens je de zonde zodanig kan aanpraten dat er blijkbaar geen vergeving is. Het is juist: vergeving van zonden is een zaak van het geloof. Maar wie heeft het recht het geloof van die ander onder de loep te nemen. Het is zelfs een feit dat mensen die alsmaar blijven hangen in de vraag of ze nu toch wel echt vergeving van zonden hebben ontvangen niet tot de daadwerkelijke vruchten komen. Laat staan tot het groeien in genade.

 Eenvoudig omdat ze niet begrijpen hoe het nu feitelijk zit.

Zodra er een begeerte in het hart komt om de Heere Jezus te volgen en er dus een zien op Jezus is, de zonden zijn vergeven. We kunnen dat ook zien in het Woord. De Heere zegt het eenvoudig: Uw zonden zijn u vergeven. Komen tot de Heere Jezus gaat direct gepaard met vergeving van zonden. Vervolgens breekt er een nieuw leven aan waarin de Heilige Geest dagelijks ontdekt aan zonde en schuld. Dat kan een mens aanklagen. Vooral als er zonden uit het verleden worden gezien die men niet eerder zag. Of wanneer men zichzelf tegenkomt in een karaktereigenschap waar men zich voor schaamt. Dit kan echter een mens nooit uit de genade doen vallen. Elk mens die schuld kent en belijdt mag weten van vergeving en genade. Want die zijn zonden belijdt en laat zal barmhartigheid verkrijgen.

Wanneer iemand leeft uit genade, dan leeft hij in de wetenschap dat de Heilige Geest zijn intrek in het leven heeft genomen. Deze ontdekt aan zonde en schuld. Dagelijks komt een mens die leeft van genade erachter dat hij zonde is en zonde doet. Maar hij weet ook dat die zonde hem niet zal houden uit het Koninkrijk van God. Integendeel, hij ervaart hoe hij zelf in de ontdekking aan zonde en schuld minder moet worden. En zo zal de Heere Jezus Christus meer en meer gestalte in hem krijgen. Het is een afsterven van de oude mens en een groeien in Christus in de weg van de heiligmaking. Dan is een mens overgezet van de brede weg op de smalle. En geen mens kan hem verdoemen.

Het is heel vervelend dat mensen die het allemaal wel weten het voor een ander zo moeilijk weten te maken. En juist die kleintjes in de genade, zij die een klein geloof hebben, kunnen zo in vertwijfeling worden gebracht.