De onbekende toekomst tegemoet.

En niemand, maar dan ook niemand weet wat een nieuw jaar brengen zal. Zoals het jaar wat achter ligt blijft er niets anders over dan te leren volgen. Volgen? Ja volgen. De Heere voorop en wij, mensen, er achteraan. Voetstappen drukken van Hem, Die eenmaal ons voorging. Die de weg gehoorzaam ging. De weg die de Vader Hem had voorgehouden. Niemand maar dan ook niemand weet hoe ons leven er in het jaar wat is begonnen uit zal zien. Wat ons staat te wachten.

Eén of meerdere preken zijn gehoord. Teksten uitgelegd en de gemeentes voorgehouden. Als het er mogelijk uit mag springen: Weest in geen ding bezorgd. Maar laat al uw begeerten met bidden en dankzegging bekend worden bij God. Een leven met de Heere is ook voor het nieuwe jaar datgene wat we elkaar mogelijk hebben toegewenst. De zegen van de Heere voor het leven van alle dag. Voor onszelf en onze kinderen. Voor ouders en kleinkinderen. Aan Gods zegen is immers alles gelegen. Of de tijden moeilijk zullen worden of dat het ons alles voor de wind zal gaan, wij weten het niet. Of ons ziekte te wachten staat of misschien een jaar in redelijke gezondheid, het is ons onbekend. Boven alles staat echter de zegen van de Heere. Dat is wat we ook in het nieuwe jaar steeds opnieuw nodig hebben. Hoe de weg ook zal zijn, de wetenschap dat de Heere regeert zal ons de rust schenken die we, in welke omstandigheid ook, nodig hebben. Het zeker weten dat we uit elke dag onze lessen zullen mogen maar ook moeten trekken. En in die weg een zegen weg kunnen dragen. Op de leerschool van Gods Heilige Geest zullen we gaan verstaan dat geen ding ons bij geval, ook in het jaar wat komt, zal geschieden. Dat alles uit Zijn Vaderlijke Hand ons persoonlijk wordt toebedeeld. En dit alles om ons te leren, te oefenen, te louteren. En uiteindelijk zo te vormen dat we Zijn Beeld dragen. Want alleen dan kunnen we zonder verschrikken voor God verschijnen.

Nee, het leven is niet gemakkelijk. En er is geen huis zonder kruis. Alles ligt ten gevolge van de zonde verbroken. Maar door een bijzondere genade mogen we in de tijd die we ontvangen in aanraking komen met het evangelie van vrije genade. Hoe donker de weg ook mag wezen, de Heere ziet in gunst op die Hem vrezen. Hij laat ook in het jaar wat komt niemand van hen over aan zichzelf. Hij geeft ook in dit jaar Zijn genade rijkelijk weg. Allen die hun  vertrouwen op Hem stellen laat Hij niet beschaamd uitkomen. Al kunnen ze tevoren vaak niet begrijpen waarom ze nu juist deze of die weg moeten gaan. Steeds opnieuw zullen ze het verstaan dat de uitkomst niet faalt. Het geloof zal ook in het jaar wat komt beproefd worden. Er zullen ook in het geloofsleven momenten komen waarop we het alles niet kunnen bekijken. Er zullen vragen rijzen. Zal het ooit nog goed komen? Misschien zullen we ons wel eens afvragen wat de Heere ons nu weer in die weg te zeggen heeft. Maar in de wetenschap dat de Heere op Zijn tijd en wijze toch weer antwoord geeft op de vragen die we hebben, zullen we stil en gerust ook dit jaar in mogen gaan. Niet als mensen die het allemaal wel geloven of lijdelijk afwachten. Maar in diepe afhankelijkheid aan de Heere. Om van en door Hem ook in het jaar wat komt steeds opnieuw geholpen te worden.