Achterklappen.

Mensen die van genade mogen leven lopen steeds tegen zichzelf aan. Het is al te kort en alles is vol schuld. Steeds opnieuw hebben ze de Heere nodig voor de vergeving van deze dingen. Ook al treft hen geen blaam, mensen die zichzelf kennen zullen de vinger niet willen uitsteken naar een ander. Die geen genade kennen proberen op allerlei wijze echter die ander in een kwaad daglicht trachten te stellen. Om de eenvoudige reden dat hun haan koning wil kraaien. Zij kennen geen bukken en buigen. Ze zijn eenvoudig gezegd jaloers en jaloezie maakt die ander kapot. Althans dat proberen ze. Welzalig echter die de God van Jacob tot zijn Hulp heeft. Hem of haar zal geen kwaad genaken. De Heere zal hen bewaken. Het ergst is dat kwaadsprekers en onrustzaaiers dit zelf niet doorhebben. En op ditzelfde dwaalpad doorgaan. Totdat……..en dat is te hopen……

Wanneer ze vroeg of laat zichzelf zien in de spiegel van Gods Heilige Wet, ze weten geen raad met dat wat ze hebben aangericht. De Heere zal hen moeten behoeden om uiteindelijk niet in wanhoop te verzinken. Doch te ervaren van onder die eeuwige armen zal blijken dat de Heere de grote Voorbidder is Die genadig op de aller-slechtste neer kan en wil zien. Doch dan zal het in de beleving en in de waarneming wel zover moeten komen. Jezelf zien als een groot beest voor de Heere. Je hebt immers zoveel ellende aangericht. In een relatie. In een gezin. In een familie. Op het werk. Of misschien in de kerk! Hoe zelden gebeurt het immers niet dat men kwaad spreekt over iemand die lid is van dezelfde kerk. Men heeft niet in de gaten dat het de Geest van de Heere kan doen wijken. Ja, erger, zal doen wijken!!

Een grote zonde die zoveel leed veroorzaakt is het achterklappen. Praten over een medemens. Met een ander hem of haar over de tong halen. Het gaat heel goed als je iemand vindt die hier ook graag in mee doet. Zo kan een hele middag of avond gevuld worden met roddelen en kwaadspreken. Soms is een enkele vraag nodig om een begin te maken. Is het soms zo dat die of die dit of dat heeft gedaan? Het kan nog worden aangedikt met: Ik denk dat die of die dit of dat heeft gedaan! Het is niet langer een vraag. Er wordt als het ware al aangereikt dat het zo is. Het is het begin van het rondstrooien van kwaad over mensen die zich daar op dat moment  van geen kwaad bewust zijn. Wanneer echter door de één of andere gebeurtenis aan het licht komt dat er over je wordt gepraat doet dit altijd iets met je. Het is genade te zwijgen en het alles neer te leggen in het gebed. Want de Heere is geen ledig Toehoorder. Hij hoort wat er is gesproken. En Hij zal alle dingen eenmaal in het licht openbaren. Als je dit mag kennen in je leven is het een groot voorrecht. Het bewaart je ervoor om je toorn te doen oprijzen over een smartend woord. Integendeel, er is medelijden met diegene die zich zo verlaagt. Zonder het zelf te weten.

Achterklappen is iets wat graag wordt gedaan. Al of niet voor de bewustzijn. Maar de duivel is slim. En weet een mens te gebruiken. Juist een mens die hier zwak voor is. Die geen wacht voor zijn lippen vraagt. Maar zelf op oorlogspad uitgaat. Onrust zaaien is het begin. Een stinkei is gelegd. En men hoopt……ja wat hoopt men eigenlijk. Het is maar één ding: zelf rust te vinden. Maar mensen die dat zo ervaren kennen geen genade. Laat dat duidelijk zijn.  Het wordt altijd weer te laat ingezien. Want het kwaad is geschied. Anderzijds, het  is genade wanneer het wordt ingezien. Dat kan. Dan is het laat. Maar niet te laat. Dan komt, als het goed is, schaamte en berouw. En altijd weer komt een mens die toch genade kent erop terug. Wanneer hij ziet wat hij heeft gedaan zal het geweten niet eerder zwijgen dan wanneer er schoon schip wordt gemaakt.