Niet door kracht, niet door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden.

Vrede, vrede en geen gevaar. Het zijn kreten die ook in het kerkelijk Nederland worden gehoord. We behoeven niet bang te zijn. We zijn gedoopt. We gaan naar de kerk. We geloven in de Heere Jezus en zo gaan we naar de hemel.

Ja, eigenlijk is het leven niet anders dan een glijbaantje naar de hemel. We moeten het alleen nog geloven En wanneer we dan verkeren onder een dergelijke leer, dan gaan we het uiteindelijk ook geloven. En als we het niet geloven, dan horen we er niet bij. Dan zijn we de spelbrekers in de familie en in de gemeente. We worden met de nek aangekeken. En meewarige blikken treffen ons. Maar die het van God werkelijk leren zullen zich niet laten meeslepen door een verderfelijke leer als hierboven beschreven.

Het Woord spreekt immers over de bekering die zo geheel anders is. En het is zo geheel duidelijk. Maar ook zo noodzakelijk. Zonder dat zal het immers niet gaan. Een mens moet opnieuw worden geboren. We liggen van onze eerste geboorte dood in de zonde en in de misdaden. En slechts een wonder van Godswege kan onze blinde ogen hiervoor openen. Dat wonder doet roepen en smeken tot de God Die zalig maakt. Of er nog een middel is om de welverdiende straf te ontgaan. Om tot genade te komen. Want zonder genade kunnen ze niet verder. En dat wonder doet zeggen: Ik laat U niet gaan totdat U me zegent. Dat is een onmisbaar wonder wat in het leven moet geschieden. En dat wonder wordt pas een wonder als we het gaan beleven. Dat dit nu op mij is gemunt. Daar zovelen gaan verloren die geen ontferming is gegund.  Dan ervaren ze pas hun blind ze waren. Hoe doof.

Slechts wanneer Gods Geest eraan te pas komt zal er een wonder geschieden. Een wonder, wat in een geheel verder leven wordt uitgewerkt. Dan wordt het sterven aan jezelf begrepen. Om meer en meer het beeld van onze Zaligmaker, de Heere Jezus, te vertonen. Om eenmaal rechtvaardig voor God te kunnen verschijnen. En Hem te loven en te prijzen voor wat Hij heeft gedaan.

Al degenen die zo worden geleerd ervaren in hun leven het werk van de Heilige Geest. Ze zien dat ze geleid worden door die Heilige Geest. Elke dag weer mogen ze ervaren dat ze niet alleen staan in het leven. De nood kan groot zijn. De omstandigheden moeilijk. Maar de Heere is bij hen. En Hij zorgt voor hen. In een dagelijks wonderlijke weg. Zijn Naam is immers Wonderlijk.

Het geeft een aanhankelijk leven. Ze willen zo graag bij de Heere zijn. En toch leren ze ook hoe gemakkelijk ze weer afdwalen. Dan bidden ze: Wat U me onthoudt, onthoudt me Uw Heilige Geest niet. Want ze weten dat die Heilige Geest hen in alle waarheid leidt. Dat ze op Zijn leerschool leren en afleren wat de Heere hen voorhoudt. Ze zien hoe ze moeten sterven aan zichzelf. Steeds weer opnieuw sterven aan zichzelf. Groeien in de genade van de Heere Jezus. Het geeft niet alleen werkzaamheden met zichzelf. Ze worden gunnend en bewogen met anderen om hen heen. Ze voelen enerzijds de band met hen die door diezelfde Geest worden geleid. Maar ervaren ook een afkeer van alles wat buiten God en buiten Christus is. Ze worden vrijmoedig om anderen de weg te wijzen. Daarbij ervaren ze tegenstand. Vijandschap. Doch door de Geest geleid zijn ze niet bang en schrikken ze niet terug. Ze ervaren de woorden in hun mond. Om ze te spreken daar waar ze moeten zijn.

Gebracht  door de Heere Zelf.