Als Jezus.                                      

De Heere Jezus is Zijn weg van lijden en sterven gegaan. Zijn getoonde houding in deze staat opgetekend in de Bijbel. En uit deze woorden kunnen en moeten wij onze lessen halen. Het staat zo bijzonder beschreven: als een lam werd Hij ter slachting geleid. En verder: als een schaap dat stom is voor hem die het scheert deed Hij Zijn mond niet open. We kunnen ook de geschiedenis van Zijn verhoor bij Herodes hierbij betrekken. Hij antwoordde niets. Enkele woorden zijn tot veel onderwijs wanneer de Heilige Geest Zijn licht geeft. Hoe beschaamd moeten wij dan onze blik neerslaan. Waar we toch altijd in de verdediging gaan wanneer ons ten onrechte leed wordt berokkend. Is het niet zo dat we vaak menen met terugslaan of met veel geschreeuw iets zullen bereiken? Ons gelijk zullen halen.

De Heere Jezus geeft ons in het Woord veel voorbeelden hoe het moet. We moeten gelouterd en geheiligd worden in het lijden wat ons als christenen vaak ten deel valt. Wanneer mensen die niet geloven ons te na komen. Maar anderzijds ook, wanneer de wettische godsdienst ons aanvalt in ons geloof in het evangelie van vrije genade voor de grootste van de zondaren. Onvoorwaardelijk, ongedacht en onverwacht wordt deze steeds weer gegeven door de werking van Gods Heilige Geest. De Heilige Geest, Die toch in alle Waarheid leidt. Die uit Christus neemt en het in het hart legt van Gods kinderen. Waar gezien mag worden met verlichte ogen van het verstand Wie de Heere Jezus nu echt voor hen is geweest en nog steeds wil zijn.

De Heere Jezus ging Zijn Via Dolorosa. Hij ging gehoorzaam in de dood. En achter de dood lag het leven voor Hem en al de Zijnen. Zo alleen kunnen Gods kinderen de zaligheid krijgen die in Christus is te vinden. In een weg van gehoorzaamheid, van stilheid en vertrouwen. Het oog omhoog en het hart naar Boven. Nee, de geschiedenis van het leven, het lijden en het sterven van de Heere Jezus staat niet voor niets beschreven in het Woord. Het is niet enkel het verhaal van een historische gebeurtenis. Het spreekt nog steeds in deze tijd. En het zal Zijn kracht doen zolang de wereld er is. Het spreekt van rechte en kromme wegen. Het geeft aan HOE God in Zijn liefde mensen trekt tot Hem. Hij nodigt en Hij geeft ook de weg aan waarlangs moet worden gegaan. Het is een weg van geloof in de Almacht van God. God, Die op Zijn tijd en wijze Gods kinderen verlost van het grootste kwaad en brengt tot het hoogste goed. Zij mogen getuigen dat ze eerst dood waren, maar nu mogen zien hoe groot de schoonheid van Christus is. En een ieder zal in het leven van Gods kinderen de vruchten van het geloof en de heiliging zien en opmerken.

Natuurlijk is de wereld blind voor deze dingen. Zeker begrijpt ook een dode rechtzinnige godsdienst met Zijn wettische beschouwingen het niet. Gods kinderen gaan als een volk wat door velen niet wordt begrepen door het leven. En in het verdere moeten zij dan dus de voetstappen van hun Meester volgen. Niet terugslaan, niet terugschelden. Dragen, niet klagen. Alleen vragen om kracht. In deze mogen ze zich beroepen op de beloftes van de Heere. Die in Christus alle ja en amen zijn. Ze gaan door veel verdrukking. Ze moeten veel leed ondervinden. Maar uiteindelijk redt hen de Heere keer op keer.De hele wereld was op de been om de komst van de Heere Jezus tegen te houden. Een helse macht zocht Hem vanaf het begin van Zijn leven te doden. Doch toen Hij uiteindelijk de dood inging was de toorn van God over de zonde van Zijn kinderen geblust. En na Zijn opstanding en Hemelvaart was er plaats voor de Heilige Geest. Door Welke mensen aangeraakt worden met de liefde. Waar een keuze in het hart wordt gelegd om liever met het volk van God verkeerd behandeld te worden dan een tijdlang van de wereld te genieten. Zeker moeten ook zij nog eenmaal sterven. Maar dan zullen ze eeuwig mogen delen in het leven wat de Heere Jezus heeft mogelijk gemaakt. Dan zullen ze zingen van het Wonder dat is uitgedacht in de eeuwigheid die nooit is begonnen.