Bloed en water.

Om rechtvaardig voor God te kunnen zijn hebben mensen het bloed nodig wat is gestort door de Heere Jezus. Het bloed wat vloeide op Golgotha. Zodat wij de Goede Vrijdag wel de afbetalingsdag noemen. Het bloed, waardoor de zonden worden verzoend. Zodat mensen weer voor God kunnen bestaan. Wanneer er nieuw leven wordt geboren, wanneer mensen op de Heere Jezus mogen zien,  de zonden zijn vergeven.

Doch er is meer nodig. Op Golgotha vloeide ook water. Het water  wijst op de reiniging. Zoals door het bloed wat is gestort vergeving van zonden is,  zo is het water wat vloeide uit de zijde van Jezus nodig om ons geheel en al te reinigen. Om ons te heiligen.

In een dagelijkse bekering is door Woord en Geest ontdekking aan alles wat niet is naar Gods heilige wil en wet. Aan alles wat wij doen of denken en wat voor God niet kan bestaan. Ons hele zijn wordt voor de spiegel gezet. Dagelijks worden we ontdekt aan schuld en tekort. Wees heilig, want Ik ben heilig. Het is maar een kleine opdracht. Doch deze gaat het gehele leven aan. Nooit zijn Gods kinderen uitgeleerd. Zodra ze denken dat het nu wel goed is, wordt middels onderwijs het tegendeel duidelijk.

Er komt licht in de duisternis van ons bestaan. In alles wat we doen en laten en wat buiten Christus is. In een dagelijkse bekering moeten alle zondige begeerten en lusten blootgelegd worden. En de bede klinkt op: was mij geheel, zo zal ik witter dan sneeuw wezen.  Die oude mens wordt steeds kleiner. Voor de beleving alsmaar groter. Want wat nog nooit was gezien, het is nu een open boek. En het wonder van de genade die is ontvangen wordt ook alsmaar groter. Dat dit nu toch op mij was gemunt. Er gaan zoveel verloren.

O zeker, de genadepoort staat open. Doch om zaligmakende genade  te ontvangen is een wonder nodig. Van nature zoekt niemand naar God. Natuurlijk wil men wel in de hemel komen. En om daarom in de Heere Jezus te geloven is ook zo moeilijk niet. Maar het is zo nodig te weten dat er naast een historisch geloof ook een zaligmakend geloof is. Een geloof waarin wordt gezien wie je nu eigenlijk bent. Zalig worden gaat niet buiten jezelf om. Er gebeurt iets in je. O zeker, men zoekt in het werkhuis God te behagen. Men zoekt naar dat waar je de Heere mee kan dienen. Het is echter zo geheel anders. Wij hoeven God niet te behagen. En Hij moet en wil ons dienen. Maar daarom moeten we ons wel willen laten bedienen. Met zaligmakende genade. Met het bloed tot verzoening en met het water tot onze reiniging.

We zijn Gods beeld kwijtgeraakt in het Paradijs. Alleen een wonder van genade kan ons weer dat geven waarmee we voor God opnieuw kunnen bestaan. Het is een zuiver zicht op wie we zelf zijn. De zogenaamde zelfkennis. Een zuiver zicht op de Heere Jezus. En daardoor ook een kennis van God in beginsel.

Wanneer we door genade mogen gaan lijken op de Heere Jezus, dan zullen we Gods beeld gaan vertonen. Het beeld wat we in het Paradijs kwijt zijn geraakt. In de Heere Jezus Christus zijn we voor God rechtvaardig. Dan ziet Hij geen schuld meer in ons. Delen in Zijn mededeelbare eigenschappen doet ons als kinderen van God een licht in de wereld zijn. Dit zijn geen dingen waarop we ons beroemen. Het is enkel genade en een groot wonder.  Doch we weten wel dat we  blind waren en nu mogen zien.

De genade van de Heere Jezus werkt het zaligmakend werk uit in ons leven. Mensen die dood waren mogen nu echt leven. Hier in het beginsel en straks volmaakt.

Het ware leven, lieven, loven, is daar waar men Jezus ziet.