Een boezemzonde

Elke mens heeft te strijden tegen de zonde. Voor de één is deze strijd veel moeilijker dan voor de ander. Er zijn zonden die men niet kan of wil bespreken. Er zijn ook zonden die men niet los kan of wil laten. Het kan een tijd goed gaan. Maar keer op keer komt het terug. Het is als een ongeneeslijke ziekte die niet betert. Over de ene zonde is te praten. Een andere zonde komt nooit openbaar.

Het is moeilijk te spreken over de zonde die in het leven is gekomen door de seksuele geaardheid van mensen. Er is een gulden middenweg waarin het goed gaat. Er zijn uitschieters naar boven en naar beneden. Toch is er in het verborgene veel waar niet over gepraat durft te worden. Ik noem met schroom de incest. De zonde waar kinderen gedwongen worden zich aan ouders, oudere broers of zussen te geven. De angst om erover te spreken. Om toch als de schuldige openbaar te komen. Natuurlijk zal het zo gedraaid worden dat men een uitdagende houding heeft aangenomen. Ik verzeker iedereen: Praat er wel over. Het is niet normaal wanneer ongewenste intimiteiten plaatsvinden. Hoe of waar dan ook.

Er is ook een zonde in het huwelijk. Mannen of vrouwen die zich verschuilen achter het feit dat het Woord zegt dat het bed onbevlekt is. Mannen of vrouwen die zich te buiten gaan in het gemeenschapsleven. De tegenover die wegkwijnt door het vragen en verlangen van die ander. Ja, zelfs vroegtijdig sterven omdat ze er niet tegenop zijn gewassen. Ook dan zeg ik: Ga naar een huisarts en bespreek deze dingen. Het is niet normaal wanneer dit deel van het huwelijk, om welke reden dan ook, spanningen oproept. Meestal ligt een dominante houding ten grondslag aan het toegeven, het zwijgen van de ander. Men probeert met praten, ja schreeuwen,  in beide gevallen die ik noem mensen van het gelijk te overtuigen. En zo weer te doen toegeven aan het ziekelijke eisen of verlangen.

Boven al deze dingen staat de Heere. Hij weet wat zich afspeelt in en buiten het huwelijk. In het ziekelijke seksuele misbruik van kinderen of ouderen. Het erge is dat zoveel dingen onder de dekmantel worden gehouden. Men mag er niet over praten. Uit schaamte en angst zoekt men elke weg om dit tegen te houden. Nogmaals, gerust onder een vroom voorwendsel.

De Heere heeft de man en de vrouw geschapen. Als tegenover van elkaar. Om elkaar tot een hulp te zijn. Om elkaar te dienen en aan te vullen. Het is ook niet goed dat een mens alleen is. Het huwelijk is van de Heere. In een goed huwelijk is men er voor elkaar. Daarbij vindt men elkaar met wederzijds goedvinden. Het is het leven tussen de man en zijn eigen vrouw. Elke vorm van seksualiteit buiten de gezonde en normale omgang van deze twee mensen op de manier zoals genoemd is zonde. Van God vervloekt. Het lichaam is een heilige tempel van God. Die we als zodanig hebben te bewaren. De strijd in deze kan van binnen en van buiten zijn. Laat niemand zich door welke manipulatie dan ook laten verleiden. Een handeling die buiten God is werkt duisternis. Zal ook geen dageraad zien. Loopt altijd vast.

De Heere heeft de man en de vrouw geschapen. Het huwelijksleven heeft Hij deze mensen gegeven. Alles wat hierbuiten ligt wekt Zijn toorn. Zal Hij niet ongestraft laten.