De gevolgen van datgene wat je doet.

Mensen gaan door dit leven. Elke dag doen ze wat hun hand vindt om te doen. De ene keer zijn het de gewone dingen van alle dag. Ze dienen zich als het ware automatisch aan. Het kan ook zijn dat onverwachts iets van je wordt gevraagd. Een plotselinge verandering in een situatie heeft vaak heel grote gevolgen wanneer hierbij niet goed wordt nagedacht. In zogenaamde panieksituaties kunnen besluiten worden genomen die heel vreselijke consequenties hebben. Al met al reden je hiervan bewust te zijn. Wat er zich ook in het leven aandient, denk eerst na voor je handelt. Er zijn momenten waarop je eigenlijk geen tijd hebt om met jezelf te rade te gaan. Dan is het van zo groot belang je geborgen te weten in de bijzondere zorg van de Heere. Wanneer Zijn Geest in je woont, Hij zal voor alles zorgdragen. Zodat toch het juiste op dat moment wordt ondernomen.

Er zijn twee machten in dit leven. De ene is de macht van de duisternis. Deze is erop uit dat alles naar de ondergang gaat.  De andere is de kracht van God. Dewelke het behoud van mensen op het oog heeft. Deze twee zijn voortdurend met elkaar in gevecht. Dan is het zaak te weten aan welke kant jij mag staan. Ik weet, het zijn dingen die we ons van nature niet bewust zijn. We gaan slapend door het leven. Tot we wakker geschud worden. Dat kan alleen door het werk van Gods Heilige Geest. De derde Persoon in het goddelijk wezen is de laatste Die we voor ons bewustzijn zien en gaan kennen. Maar voor we ons Deze realiseren is Hij al bezig in het leven van deze en gene.

De kracht van Gods Geest zorgt voor wonderen in het leven van Gods kinderen. Deze kracht  gaat immers uit van de Vader en de Zoon. Van wiens Laatste de Naam Wonderlijk is. In de meest bizarre situaties zijn er de engelen die als het ware om hen heen staan. Ze worden op handen gedragen wanneer het zo vreselijk moeilijk is. En dit alles door de handelwijze van mensen die niet door Gods Geest worden geleid. De mensen met een verduisterd verstand. Die allerlei dingen doen die voor God niet kunnen bestaan. Ze doen. Ze handelen. Ze spreken. Ze oordelen. Ze nemen besluiten. Maar alles komt voort uit de Geest van de afgrond. Er komen dingen uit hun handen voort die de grootste gevolgen hebben voor zichzelf en anderen. Eén minuut van onbedachtzaamheid kan zorgen dat men jaren schreit.

Toch is er onderscheid tussen de eigen gekozen wegen van mensen. Wie valt onder de bijzondere zorg van de Heere wordt altijd weer teruggebracht naar het punt waar het misging. Zo ging Jona een enkele reis van God af. Gods kinderen worden dus niet altijd gespaard voor de dingen die niet mogen of kunnen. In een eigen verantwoordelijkheid gaan ook zij vaak van God af. Naomi zocht een ander land ten tijde van de honger. Als het ware zijn ze in deze een moment van hun plaats. Boven de verantwoordelijkheid die mensen hebben voor hun eigen daden staat de trouw van de Heere. Hij zal zelfs de verkeerde wegen in Zijn plan opnemen. Om dat wat verkeerd was bedacht ten goede uit te werken. Zo kreeg Israël in Salomo een godvrezende koning. Ruth werd de voormoeder van de Heere Jezus.

Verkeerde wegen zijn menselijk. Verkeerde keuzes ook. Wie dit leert verstaan velt geen oordeel over hen die hoe dan ook van Gods wegen afdwalen. In een weg van liefde zoeken zij hen terecht te wijzen. In deze kunnen ze echter alleen zaaien. De vrucht is van de Heere.