Gods Woord door de tijd.

Natuurlijk kan je je vasthouden aan datgene wat je vanaf je jeugd is voorgehouden. Het is eenvoudig en geeft geen strijd. Kortom, je voelt je veilig bij hetgeen je hebt meegekregen en gaat in die weg door. Het kan goed zijn, doch dit is niet altijd zo. Zo kan het zijn dat je jaar en dag kerkt onder een prediking waarvan elke preek hetzelfde is. Nooit is er enige toegevoegde waarde. Oftewel, het komt niet verder. Maar je hoort het eenvoudig niet. Je merkt het niet op. Je weet niet beter. Om reden dat je nooit iets anders hoort. Nooit iets waarmee je kan vergelijken.

Als door een toeval kom je toch eenmaal daar waar je niet wilde zijn. Wat je wilt is je oren sluiten voor datgene wat naar voren wordt gebracht. Een preek of meditatie in een geheel andere gemeente. Een geheel andere prediker voert het woord. Het is de eerste onrust die zich meester van je maakt. Want als het waar is wat je nu toch half en half hoort, dan is al dat andere wat je in je leven meekreeg van geen enkele waarde.

Natuurlijk wil je het vergeten. Wie wacht op onrust in een vredig en rustig bestaan? Waar je echter je toch stiekem afvraagt of dat bestaan wel zo rustig is. Immers heb je gehoord en leef je bij de verwachting dat God het moet doen. Als je ooit uitverkoren bent, ooit mag Thuiskomen bij Hem, dan zal Hij het moeten doen. Wat je dan nog niet weet is dat Hij op dit moment bezig is het te doen. In een geheel ander kerkgebouw, waar je eigenlijk niet wilde of aanvankelijk mocht zijn, heeft Gods Geest je aangeraakt door het Woord wat daar werd verkondigd. En in een weg van, hoe verzet je je ertegen, onrust komt een nadenken. Een overdenken. Want is al die lijdelijkheid die je bezit wel naar dat Woord?

Dan lees je andere teksten. Woorden waar niet en nooit over werd gepreekt in de jaren dat je trouw zondag aan zondag onder het Woord zat. Werkt uw zelfs zaligheid met vreze en beven. Want, staat er achter, het is God Die het in u werkt. Zoekt en Gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Het is geen lijdelijkheid wat je nu tot je neemt. Ook gaan teksten uit de evangeliën tot je spreken. God is liefde. Het is alsof datgene waar je altijd voor werd gewaarschuwd plotseling in het Woord terug is te vinden. Het evangelie van de genade. En zonder dat je het zelf nog maar kan bevatten ben je een ontvanger geworden van die genade. De genade die overvloedig wordt uitgestort in het hart van nu ook jou.

Soms gaat het licht schijnen. Soms kan je het nog niet bevatten. Maar er is genade voor de allergrootste van de zondaren. Die zich in zijn of haar ellende tot de Heere wendt. Het evangelie van de genade is verschenen aan alle mensen. Maar, het staat er zo duidelijk, ze hebben het niet willen horen. Steeds maar weer houden mensen de deur van hun hart dicht en op slot. Het zou, naar hen is geleerd, te gemakkelijk gaan. Te eenvoudig.

Gods genade is verschenen aan alle mensen. En wanneer men het moedwillig van zich schuift, is er straks een verloren gaan door eigen schuld. Gods genade is rijk en overvloedig. Het leert dagelijks in een weg van dagelijkse genade. Nooit en nooit gaat het indrinken van die genade zonder schuld. Nooit en te nimmer gaat het zonder het erkennen van het dwaze en zondige hart. Van het afsterven van die oude mens. Van het groeien in de genade. Wanneer genade wordt uitgestort in het hart gaat er onherroepelijk iets gebeuren. Genade verandert een mens. Waar de Heere werkt zal ook zeker de duivel zijn kracht doen zien en ervaren. Hij zal zorgen voor de strijd en voor het ongeloof. Voor de aanvechtingen. Maar juist die zullen het middel zijn dat je sterker en meer geoefend daaruit tevoorschijn komt.

Jaren kan je verkeerd hebben onder een leer die je als het ware niet meer wilt horen. Jaren kan je onderwezen zijn in iets wat nu je angst daarvoor laat zien. Want de lijdelijkheid en de haast onmogelijkheid tot zalig worden is je gebleken absoluut niet waar te zijn. Integendeel, Gods Woord door de tijd is het evangelie van vrije genade. Verheerlijkt in het leven van in zichzelf verloren mensen. Die door een groot wonder overgezet worden van de duisternis tot Gods wonderbaar Licht.