De Heere ziet het hart aan.

Iedereen heeft in het leven met mensen te maken. Daarbij is hij ook zelf een mens. In het omgaan met elkaar leer je elkaar steeds beter kennen. Dan kan het aan de ene kant meevallen. Maar aan de andere kant kunnen er grote teleurstellingen zijn. Want je had niet gedacht dat die of die zo zou zijn.

Wanneer er een wederzijdse liefde mag zijn, er zullen pogingen worden ondernomen tot elkaar te komen. Dit zal altijd zijn met een wederzijds begrip voor elkaar. Wat in de loop van de contacten zal versterken. Bij een dergelijke relatie leer je elkaar ook in het hart kijken. Het zal dan kunnen blijken dat achter een masker wat iemand draagt een geheel ander iemand schuilt. En ook dit kan weer met de verschillende gemengde gevoelens gepaard gaan. Zo wordt meer en meer duidelijk wie de mens naast je is.

Er zullen in heel nauwe contacten dingen openbaar komen die voor anderen altijd verborgen zullen blijven. Dat kan zijn omdat die ander een vreemde zal blijven. Maar ook kan het zijn dat de persoon in kwestie geen enkele behoefte heeft zich aan deze of gene te laten zien hoe hij in werkelijkheid is. Zo kan achter een gelaat van schijnbare hardheid of onverschilligheid een geheel onzeker persoon schuilgaan.

Ieder mens wordt in het leven gevormd door verschillende dingen. Het is de aangeboren aard, het karakter. Maar ook het milieu en de omstandigheden zijn oorzaken van de mens die wordt gezien. Een mens op het zendingsveld in Afrika verschilt zo dus al heel veel van iemand die hier is geboren en opgegroeid.

Toen Samuel de toekomstige koning van Israël ging zalven, beging hij de fout om naar het uiterlijk te kijken van de broers van David. Hij snapte helemaal niet dat de Heere van dezen niet degene had uitgekozen voor wie hij kwam. Maar daar klonk een les voor hem, die tot op de dag van vandaag blijft gelden. De Heere ziet het hart aan.

Waar mensen soms een heel leven bezig zijn om die ander te leren kennen, de Heere kent ieder mens persoonlijk. Hij weet wat in de diepste schuilhoeken van het hart leeft. Hij zal ook nooit de fout maken die mensen zo vaak begaan. Het is het oordelen van anderen naar datgene wat men ziet of meent te zien. Hij zal ook nooit luisteren naar datgene wat anderen zeggen of beweren. Integendeel, dwars door alle veroordelingen heen wil Hij het opnemen voor diegenen die worden veracht en vertrapt, vernederd, gehoond en gelasterd. Terwijl daar binnen in die mens een hart is wat is aangeraakt door de liefde van God. Iemand die helemaal niet is opgewassen tegen datgene wat de boze aanricht in het leven.

Onder Zijn toelating gebeuren dergelijke dingen. Niet om mensen bemoeit de Heere Zich met diegenen die zich zo verloren kunnen voelen. Om Zijns Naams wil haalt Hij David  achter de schapen vandaan. Jozef wordt uit de gevangenis gered. Die het minste zijn in de ogen van mensen kan de Heere gebruiken in Zijn dienst. En, als bij de Heere Zelf, zullen ook dezen in de weg van de middelen gezet worden tot een val en een opstanding van veel mensen.

Alles zal strekken tot de eer van Zijn Naam. Maar mensen zullen de eerkroon dragen.