Geleid door Gods Geest.

Die geleid worden door Gods Geest zijn kinderen van God. Uiteindelijk is dat ook heel gewoon. De Heere Jezus Christus is naar de hemel gegaan. Hij zit aan de rechterhand van Zijn Vader. De Heilige Geest is op de aarde gekomen. Deze is het Die levend maakt. Hij overtuigt van zonde. Hij weet wie door God de Vader is uitverkoren om in de tijd zalig te worden. Door de Geest geleid wordt de zaligheid uitgewerkt in het leven van hen allen. Ze zien dat ze voor God niet kunnen bestaan en krijgen een geloofsoog op de Heere Jezus. Dan zegt de Heere Zelf: Wie Mij heeft gezien, die heeft ook de Vader gezien.

De Heilige Geest werkt als eerste vrucht de liefde in het hart. Het is de liefde tot God. En daarbij de liefde tot de naaste. Die liefde zoekt in een nieuw en godzalig leven te wandelen. Daarbij de weg te gaan die de Heere wijst. Hij vraagt daarbij om de hulp en de leiding van Gods Geest. En Deze leidt van stap tot stap verder. Op de leerschool van Gods Heilige Geest worden veel lessen geleerd. Het is eigenlijk een leven lang leren en afleren.

Voor Gods kinderen werken alle dingen mee ten goede. Er kan aanvankelijk opstand zijn. Een niet eens zijn met de weg die moet worden gegaan. Maar toch leren al Gods kinderen zien dat het weer goed was hoe de Heere leidde door Zijn Geest. Het is enkel en alleen om te groeien in de genade van de Heere Jezus Christus. Waardoor weer dat heerlijke beeld van God wordt teruggekregen. Zonder welke niemand voor God kan bestaan. Er worden geen zonden gezien in Isral. Geen overtredingen in Jacob. Het is een leven vol wonderen en genade.

Dit alles ligt ten grondslag aan de Raad van God in de eeuwigheid gehouden. Aan de gehoorzaamheid van de Heere Jezus Christus. Die dit alles mogelijk heeft gemaakt. Daarom is er ook het Heilig Avondmaal ingesteld. Om allen die de verschijning van de Heere Jezus hebben liefgehad te troosten en te bemoedigen op de weg in dit soms wel heel moeilijke leven. Ze mogen eten uit het Woord. En de beloftes hen persoonlijk geschonken zijn in Christus alle ja en amen. Voor wie gelooft is echt alles mogelijk. Dan is geen berg te hoog en geen zee te diep. Om dit geloof te versterken wordt de tafel aangericht. En daar mag in een gemeenschap der heiligen geproefd en gesmaakt worden dat de Heere goed is.

Gods kinderen mogen weten van de bijzondere zorg van de Heere. Welke uitgaat van de Vader en de Zoon. De Heilige Geest Die nimmermeer wijkt van n van Gods kinderen. Nee, het is niet altijd duidelijk. Het kan zelfs heel toegesloten zijn in het leven van Gods kinderen. Maar op het alleronverwachts mogen ze toch door de Heilige Geest weer het geloof ontvangen en het licht om de weg te vervolgen. Waarbij ze als David over de muren heen zouden kunnen springen. De Heere kan dan ook helemaal geen kwaad doen. Hij is in hun ogen zo groot. Zo goedertieren. Zo genadig. Zo barmhartig. En dat alles is voor het eerst of opnieuw zo’n groot wonder. Dan kunnen ze zo uitzien naar de zondag waarop het Heilig Avondmaal wordt aangericht. Om de dood van de Heere te verkondigen. Natuurlijk zal de duivel alles tewerk stellen om de onmogelijkheden aan te richten. En onder de toelating van de Heere kan dat ook heel ver gaan. Twijfel kan zeer zeker weer om de hoek komen kijken. Maar Die belooft is getrouw, Die het ook doen zal. En dat is dan het nooit gedogen van de val van n van Zijn kinderen.