Genade geneest.

Genade is een wonderlijk iets. Het komt uit de kracht van het Bloed van de Heere Jezus. Mensen met genade ervaren in hun leven de wonderen van en door die genade. Genade vermag heel veel. Wat niemand voor mogelijk houdt, dat kan de genade van de Heere Jezus bewerkstelligen. Genade schenkt het geloof in de kracht van de genade. En vanuit die zekerheid is er de kracht van genezing. De strijd tegen de zonde. Het wandelen in een nieuw en godzalig leven. Die genezing is naar lichaam en ziel. Er is de kracht te strijden tegen de zonde. Er is de kracht te strijden tegen alles wat niet uit God is. Genade schenkt het inzicht in goed en kwaad. En zo is daar direct de strijd aan verbonden. Mensen met genade weten dat ze zonder genade niets kunnen. De Heere liet het aan Simson even zien. Daarom roepen al Gods kinderen om dagelijkse genade. En de Heere Zelf weet waar die genade nodig is. Gods kinderen kennen de genade om achter de Heere aan te gaan. Door de Geest geleid komen ze daar waar ze horen en merken van genade. Ze hebben er als het ware voelhorens voor. Geen enkele genade laten ze onbenut. Als het ware drinken ze het in. Al is de weg voor het toeëigenen van de genade soms moeilijk. Toch leren ze allen bevindelijk dat het zonder genade nooit kan.

Genade valt vrij. De Heere is vrij Zijn genade te geven aan wie Hij dat wil. De één heeft ook meer genade dan de ander. De één heeft ook meer genade nodig dan de ander. Maar Gods kinderen gaan allen leren wat het is om te leven van genade alleen. Hun bidden is genade. Hun werken is genade. Hun rusten eveneens. Genade wordt verheerlijkt aan de grootste van de zondaren. Niemand is te slecht. Niemand is te oud of te jong. Al wie tot de Heere leert vluchten zal mogen delen in de genade.

Genade heelt de diepste wonden. Genade troost het zwaarste verdriet. Genade dooft opstand. Genade leert vertrouwen en geloven. Genade komt ook in het leven wat het meest verbroken is. Alcoholisten raken hun drankprobleem kwijt. Drugsgebruikers raken het gif niet meer aan. Een homo leert strijden tegen de uitleving van zijn geaardheid. Allen weten ze dat het niet kan zonder genade. Maar hun verstand en hun wil die door genade daarheen wordt geneigd leert zich, zo nodig, stellen in de weg van de middelen. Ook de middelen heeft de Heere als genade gegeven. De Heere is er niet aan gebonden, maar Hij wil ze wel gebruiken.

Genade weet dat een mens van nature dood ligt in de zonde en de misdaden. Genade leert dat het zonder genade niets was, niets is, maar ook nooit iets zal worden. Genade leert smeken om genade. Genade leert eigen schuld inleven. Genade leert wat het is om ergens met de eigen hoogmoed tussen te staan. Een grote genade is om van hoogmoed verlost te worden. Om met jezelf ondersteboven te gaan en te leren dat genade nodig is en blijft om klein en ootmoedig door het leven te gaan. Genade is verdiend aan het kruis door de Heere Jezus. Toen Hij opstond uit de dood was het genadeleven een feit. De Heilige Geest zal altijd doorgaan met het werk van de genade. Hij roept uit genade. Hij ontdekt uit genade. Hij schenkt uit genade alle genade uit Christus. Mensen die leven van genade staan naar meer genade. Ze hebben nooit genoeg. Toch is er ook de genade om anderen te laten delen in de genade die zelf is ontvangen. Genade leert dat het zaliger is om te geven dan om te ontvangen. Dan blijft nog de genade om te leren danken voor alle genade die dagelijks om niet wordt ontvangen.