Grotere dingen zien.

Er gebeuren in het leven van mensen grote dingen wanneer genade in het hart wordt gelegd. Genade verandert mensen. Het leren wandelen in een nieuw en godzalig leven heeft gevolgen voor alles en iedereen om mensen heen. Het wordt gezien en gehoord dat er een wonder in het leven gebeurt. Ik zeg het bewust: Gebeurt. De bekering is nooit verleden tijd. In een verdergaande weg zal steeds opnieuw een wonder gebeuren. Wat we gisteren niet hadden kunnen bedenken gebeurt vandaag. Geestelijk dode mensen leren de stem van de levende God verstaan. Hij spreekt niet eenmaal. Hij spreekt dagelijks. Zoals Mefiboseth elke dag aan de tafel mocht eten bij David, zo mogen ook Gods kinderen dagelijks voedsel ontvangen van de Heere hun God. Dit eten en dit drinken krijgen ze uit het Woord van God. Maar de Heere gebruikt allerlei middelen en wegen om het Zijn kinderen toe te dienen. Gods kinderen leren in het dagelijks leven de Heere te zien. Overal waar ze zijn of komen ontmoeten ze Hem. Zij hebben de Geest van God in hun hart. Ze worden geleid door Zijn Geest. En zo is het elke dag weer nieuw wat ze mogen opmerken. Ze leren en ze leren af. Het zijn twee dingen die zorgen dat ze groeien door de genade die de Heere hen schenkt. Ze roepen het uit: Hoe groot is toch dat goed wat is weggelegd voor diegenen die de Heere vrezen. Ja zalig die in dit leven de God van Jacob daarbij tot zijn hulp heeft.

Geestelijk leven is in beweging. Geestelijk leven groeit. Geestelijk leven heeft daartoe eten en drinken nodig. Het is bijzonder wanneer mensen die mogen leren verstaan en begrijpen. Wanneer ze mogen gaan zien dat de bekering van een mens iets heel anders is dan een vroom praatje en een scheef gezicht. Bekering is een radicale vernieuwing van het leven. Een omkering die zo bijzonder is, dat niemand hier onderuit kan die het ziet. Daar is een wonder gebeurd in het leven van die of gene. Nogmaals, dat kan je zien. Dat kan je horen.

De Heere Jezus was tot een val en opstanding voor velen. Zo is ook de bekering van mensen tot voor of tegen van de mensen om hen heen. Zij zullen in hen een reactie opmerken. Mensen gaan mee of ze zijn tegen. Er is herkenning of er is tegenstand. Er kan jaloezie zijn. Dit in goede of kwade zin. Er kan een reactie zijn omdat gezien wordt dat men niet heeft wat die ander heeft. Dit ook weer in positieve of negatieve zin. Kortom, als een mens tot God wordt bekeerd staat als het ware heel de wereld op zijn kop. Maar altijd zal het werk van de Heere iets uitwerken. Het Woord zegt dat uiteindelijk. de vrucht zal ruisen als de Libanon.

De Heere gooit Zijn genade niet weg. Wanneer Hij genade schenkt, het zal altijd een doel hebben. Het is tot meerder verheerlijking van Zijn Naam. Dat zal niet direct worden gezien. Maar in het verdere van de weg zal toch bij tijden een vertroosting en een bemoediging door de Heere gegeven worden. De Heere weet Zelf het best hoe en wanneer Hij dat zal doen. Hij bewaart voor hoogmoed. Hij bewaart voor de gedachte dat het nu allemaal wel zal lukken. Op zulke momenten laat Hij als bij Simson even goed en duidelijk voelen dat in eigen kracht niets kan en zal gelukken. De mens moet dan weer even teruggebracht worden in de diepte. Om in die duisternis het opnieuw en alleen van de Heere te verwachten. Die om Zijns Naams wil uitkomsten schenkt. Zodat de weg opnieuw vervolgd zal mogen worden. Met meer en groter vruchten van genade. Dan zegt de Heere tegen Nathanaël: gij zult grotere dingen zien dan deze………