Gunning

Alles wat van de Heere wordt ontvangen draagt de gunning met zich. Alles wat van de Heere is ontvangen houdt niemand voor zichzelf. De Heere geeft niets voor niets. Datgene wat Hij geeft heeft een bijzonder doel. Het is tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk. De weg die in deze gegaan wordt is niet altijd de eenvoudigste. Vaak lopen mensen met de vraag: Hoe ben ik? Het is als bij Rebecca. Zij droeg een tweeling bij zich. Twee geheel verschillende kinderen. Zo is het ook bij allen die door de Geest worden geleid. Naast datgene wat de Heere werkt blijft die oude mens actief. Daarbij speelt aard en karakter blijvend een grote rol. Paulus is daar een voorbeeld van.  Die oude mens wordt gelouterd in de weg die de Heere doet gaan. Steeds weer zal een terechtwijzing komen wanneer men de Heere voor de voeten loopt. Alles zal echter medewerken ten goede degenen die naar Zijn voornemen zijn geroepen. Flexibiliteit wordt geleerd aan hen die van de Heere worden geleerd. Een voortdurend inleveren van jezelf. Om te groeien in de genade van de Heere Jezus Christus.  Zodat meer en rijper vrucht mag worden gedragen. Het is een steeds opnieuw vergeten van datgene wat achter ligt. Een strekken naar het komende. Daarbij leven met de dag.

De Heere zal  door Zijn Woord en Geest in het verdere blijvend duidelijk maken wat Zijn weg is. In een weg van gunning en liefde wordt de weg vervolgd. Daarbij moet bovenal geleerd worden achter de Heere te blijven. Zo moest Petrus het zwaard in zijn schede doen. En heelde de Heere Jezus het oor van Malchus. Vragen worden al of niet opgelost. Het volgen van de Heere is een zaak van het geloof. Helder en duidelijk staat steeds opnieuw voor ogen wat de weg is die moet worden gegaan. De Heere gooit niemand van Zijn kinderen in een poel waarin ze zullen bezwijken. Maar Hij vraagt wel alles wat ze van Hem kregen te besteden in Zijn dienst. Zijn beloftes en het gedenken aan Zijn trouw in het verleden is het houvast in het gaan van de meest onmogelijke wegen. Steeds opnieuw zal Hij de weg van de toerusting vooraf doen gaan aan een weg die zwaarder is dan ooit geweest. Zodat ze in de kracht die ze hebben ontvangen kunnen, durven en mogen gaan. Alhoewel het geen wegen in eigen kracht zullen zijn. En vaak wankele schreden.

Alles wat de Heere werkt draagt de liefde in zich. Alles wat Hij geeft heeft als doel het behoud van mensen. Welke weg ook moet worden gegaan, de liefde dringt Gods kinderen te volharden. Altijd weer zullen bergen van schijnbare onmogelijkheden verrijzen. Doch de wonderlijke kracht vanuit de gunning, de bewogenheid en de liefde tot anderen zal in een gelovig gaan overwinnen. Elk van Gods kinderen zal hierin een vrucht wegdragen voor zichzelf en anderen. Deze genade is alleen te verkrijgen in de weg van de heiliging. Van de loutering. Van het lijden. Van het verlies van jezelf. Alleen zo worden mensen uit de steeds terugkerende duisternis geroepen tot Zijn wonderbaar licht.

De gunning die direct aan de liefde ten grondslag ligt doet wegen gaan die niemand voor mogelijk houdt. De gunning probeert tot het laatste toe mensen te winnen voor het Koninkrijk van God. Wat meer is dan een spreken over God en goddelijke zaken. Het is een gelovig gaan van de weg die wordt gewezen. Om zo te zijn tot een lichtend licht en een zoutend zout. De kracht van de gunning is zo groot dat het wonderen kan verrichten. Doch dit is een werk van Gods Geest. Welke zich moet paren aan datgene wat wordt gewerkt in een weg van liefde.