Haast u om uws levens wil                                
                                                                                                                                                                                                                                             

 

Wij zijn gedoopt. We zijn gebracht op het erf van de genade. Wij mogen uit de Bijbel horen wie mensen van huis uit zijn. Terwijl we anderzijds weten dat er een wonder moet, maar ook kan gebeuren. Het van nature dode hart moet levend worden gemaakt. We worden aangespoord het Koninkrijk van God te zoeken. Wanneer we dit nalaten gaan we door eigen schuld straks verloren.

Er staat in de Bijbel dat de Heere Jezus de Weg is. Hij is ook de Waarheid. Hij is ook het Leven. De Heere Jezus is op de aarde gekomen. Hij heeft geleden. Hij is gestorven. Hij is opgestaan. Hij is ten hemel gevaren. Het gehele verlossingswerk is klaar. Doch het moet aan mensen toegepast worden. Het moet tot mensen gebracht worden. Blinde mensen moeten ziende worden gemaakt. Ze moeten oog krijgen voor de Heere Jezus Christus. Dit is het werk van de Heilige Geest.

De Heilige Geest is de derde Persoon in het Goddelijk Wezen. Met het Pinksterfeest is Deze uitgestort. De Heilige Geest is op de aarde. Hij werkt de zaligheid uit in de harten van mensen. Hij zorgt ervoor dat mensen met het evangelie in aanraking komen. Hij zorgt dat mensen gaan zien dat ze voor God  niet kunnen bestaan. Hij doet mensen vragen om redding. Hij maakt plaats voor de Heere Jezus.

De Heere Jezus wil dat niemand verloren gaat. Wanneer iemand klopt, er wordt opengedaan. Wanneer iemand bidt, hij zal ontvangen. Wanneer iemand zoekt, hij zal vinden. Altijd weer is het de Heilige Geest Die zorgt dat mensen de zaligheid ontvangen. Het geloof in de Heere Jezus Christus. Het leven uit Hem.

De Heilige Geest zorgt dat zondaren door de Heere Jezus gered worden. Hij zorgt dat zondaren vernieuwd worden. Zodat ze Gods kinderen genoemd worden. Ze worden kinderen van het Licht. Iedere dag leert Hij ze meer zien van de Heere Jezus. Hij maakt dat ze op de Heere Jezus gaan lijken. Het is hun oudste Broeder. Ze gaan in een nieuw leven wandelen. Ze zoeken niet de dingen die op de aarde zijn. Ze zoeken de dingend die Boven zijn. De eeuwige dingen. De blijvende dingen. Ze gaan zien dat er in de Heere Jezus zoveel is te vinden. Hij is een Schat waar ze nooit in uitgeleerd raken. De Heere Jezus is Liefde. Christenen krijgen de liefde in het hart. De Heere Jezus kwam om te dienen. Christenen zijn er ook altijd weer voor hun naaste. Christenen zijn herkenbaar aan de vruchten van de Heilige Geest. Ze zijn mild. Ze zijn lankmoedig. Ze zoeken zichzelf niet. Ze zoeken altijd de ander. Ze zijn niet haatdragend. Ze spreken geen kwaad. Ze doen goed aan diegenen die hen kwaad doen.

Mensen die onbekeerd zijn begrijpen niets van het leven wat een christen leidt. Ze kunnen christenen heel erg plagen. Hen het leven heel erg zuur maken. Het is heel erg dat deze mensen in de kerk zitten. En meestal in een kerk waar men denkt het zo goed te weten. Waar men eerlijk gezegd denkt het alleen te weten. Zo komt het dat wereldse mensen helemaal niet jaloers op hen worden.

Mensen die de Heere Jezus mogen kennen weten van genade. Ze weten dat de Heere Jezus betaald heeft voor de zonden van schuldige mensen. Ze weten dat ze nooit aan de wet kunnen voldoen. Dat ze iedere dag weer in de zonde vallen. Maar ze weten dat ze met hun schuld bij de Heere mogen komen. Hij wast en reinigt door Zijn bloed al dat vuil weg. Kinderen van God willen heel dicht bij de Heere leven. Zij kunnen niet zonder Hem. Elke dag vragen ze of Hij hen de weg wil wijzen door dit leven. Ze willen alleen maar doen wat Hij van hen vraagt. Ze bidden of de Heere Zijn wegen door Woord en Geest bekend wil maken. Zo leren ze Hem steeds beter kennen. Zo gaan ze Zijn stem meer en meer verstaan. Zo gaan ze steeds meer op Hem lijken.

Het is echt niet zo dat we maar rustig moeten wachten tot we ‘bekeerd’ worden. We weten immers niet of we lang of kort zullen leven. Er staat heel duidelijk: Zo gij Zijn stem dan heden hoort. Gelooft Zijn heil- en troostrijk Woord. Verhardt u niet, maar laat u leiden.

 

                                  En Jakob liet de Heere niet gaan tot Hij hem zegende………………….