Genade is hebberig van aard.

 
Het leven van een christen wordt geleid. Blinde ogen gaan open en men leert op te merken. Er gebeurt geen ding bij geval. De Heere maakt geen luie mensen. Alhoewel Hij wel de tijden van rust in het leven geeft. Doch steeds opnieuw heeft Hij grote en kleine taken voor Zijn kinderen. Om dienstbaar te zijn in Zijn koninkrijk. Maar om zo ook tot meerder genade te komen. Vrucht dragen gaat niet vanzelf. Eerste waterige vruchten kunnen een mens zo in vertwijfeling brengen. Bang en bevreesd kan men zijn om door te gaan. Zou het wel ooit iets worden…………..

Doch de onwederstandelijke werking van de Heilige Geest neemt alle bezwaren weg. En stuwt heen naar de plaats waar de Heere Zijn kinderen kan en wil gebruiken. Eigen krachten leert men te verachten. Eigen wegen lopen dood. Ook in deze is het een stervensweg. Meer en meer weet men zich gefundeerd op de Rots der eeuwen. Christus. In een dagelijks dicht leven met en bij de Heere wordt Gods plan duidelijk.

Bidden is in deze niet de Heere de weg voorschrijven. De wet lezen. Bidden is je lege handen opheffen naar omhoog. En Hij laat geen bidder staan. Zij werden dagelijks begenadigd. Met Manna, hemelsbrood verzadigd. En zo kan een christen, Gods kind, verder. Gedreven door de liefde. Om voor de Heere te leven. Zo alleen heeft leven zin. Dan komt er vanzelf groei in het voortbrengen van vruchten. Wij zullen eenmaal verantwoording af moeten leggen van al hetgeen wij in ons leven hebben gedaan. Hetzij goed, hetzij kwaad.

Een christen zal zo nooit een vreemde God ontmoeten wanneer hij gaat sterven. Christus is de Weg voor een christen. In en door Hem is er een geopende deur tot het hart van de Vader. Gewerkt door de Heilige Geest. Een christen belijdt niet alleen een drie-enig God. Hij heeft Deze ook leren kennen voor eigen hart en leven. In de drie onderscheiden Personen.

Er is meer en minder zekerheid van het geloof. Ook dit is het werk van de Heilige Geest. Doch anderzijds is er ook een staan naar meerder genade…………… Genade is hebberig van aard. De Kananese vrouw vroeg om een kruimeltje genade. Ze kreeg het gehele Brood.

Hoe belangrijk is het te luisteren naar helder en duidelijk onderwijs. Hoe profijtelijk is het om open te blijven staan voor datgene wat wordt gehoord en gezien. In een geleid proces door de Heilige Geest wordt ook daar voor gezorgd. Het is niet goed je bij voorbaat al af te sluiten voor mensen die spreken. Hen te (ver)oordelen zonder meer. Het is zeer onverstandig je vast te blijven houden aan datgene wat je in het verleden hebt geleerd. Het moet verder…………………. En het kan ook verder……….

Maar je moet er wel voor openstaan.

Het is niet nodig keer op keer in vertwijfeling terecht te komen. Bij iedere diepte te denken dat dit niet uit God is. En is dit niet vaak het gevolg van hetgeen in de jeugdjaren is voorgehouden? Anders, is dit niet het gevolg van een tekort aan onderwijs in het verleden. Is het niet door een zich domweg afsluiten voor mensen die anders en verder zijn geleid?

De koningin van Scheba zag dat haar de helft van de grootheid van Salomo nog niet was aangezegd. Zo is al wat aan Christus is, zeer begeerlijk. Nooit is een christen uitgeleerd in Hem. Het is zo gevaarlijk te rusten op  gemoedelijkheden. Zo de Bijbel zegt: Op een rustbed. Menend dat de overtuiging van zonde de grond is voor de zaligheid. Er is maar ene Grond. Dat is Jezus Christus. Gekomen in ons vlees. Om door de Heilige Geest gestalte in ons te krijgen. Zodat we het beeld van God weer gaan vertonen. Kennis. Gerechtigheid. Heiligheid. Om zo vruchtbaar te zijn. Anderen mee te nemen op dat smalle pad naar het eeuwige leven. In een leven van dankbaarheid en liefde tot God al de dagen van het leven Hem aan te  prijzen in al Zijn schoonheid.

Dit is de Weg. En bewandel die…………………….