De levendmaking en het Heilig Avondmaal.

In de tijd dat de Heere Jezus werd geboren was het heel donker in het land. De Romeinen heersten. Er werd gezucht om verlossing. En veel mensen dachten dat de Messias Degene zou zijn Die het land zou bevrijden. Het Koninkrijk van God komt echter niet met uiterlijk gewaad. Het is een geestelijk Koninkrijk. Niet door kracht, niet door geweld, maar door de Geest zal het geschieden, spreekt de Heere. Toen de Heere Jezus stierf aan het kruis was dit voor velen een teleurstelling. Dat hadden ze niet verwacht. De EmmaŁsgangers bespraken op de weg de vragen die in hun hart leefden. En op het alleronverwachts verscheen hen de opgestane Levensvorst en toen kregen ze nieuw onderwijs. Ook Maria begreep er niets van. Ze stond huilend bij het graf. Ze was de Heere kwijt. Al haar hoop en verwachting was verloren. Toen de Heere haar naam noemde draaide ze zich om. Ze wilde terug. Maar de Heere zei: Nee Maria, het moet verder. Het zal niet meer worden wat het was. Je leefde in het aanschouwen van Mij. Je zag me iedere dag om je heen. Ik ga nu weg. Je zult het nu moeten leren doen met je geloof. Wees niet bang. Ik zal je niet aan je lot overlaten. Er komt Iemand Die je troost als Ik er niet ben. Mijn Geest komt op de aarde. En Deze zal altijd blijven. Hij zal je troosten. Hij zal je leiden. Hij zal je keer op keer nieuw onderwijs geven.

Zo gaat het in het leven der genade. Vanaf het eerste moment van genade is de Heilige Geest Diegene Die de zaligheid uit zal werken. De Heere Jezus is niet op de aarde. Hij is in de Hemel. Maar Zijn Geest is hier wel. Mensen zullen zo graag de Heere Jezus zien. Maar zalig die Hem niet zien en toch geloven. De Heilige Geest is de derde Persoon in het Goddelijk Wezen. Wanneer de Heilige Geest een mens aanraakt begint een proces. Het is het proces van de levendmaking. En dit gaat nooit anders dan door voortdurend onderwijs. Hier op deze aarde is een mens nooit uitgeleerd. Steeds meer zal de opperste Wijsheid het huis bouwen. De lessen worden gegeven in de omstandigheden van het leven. Moeite en verdriet kunnen mensen zo terneerdrukken. Het kan zo in de diepte brengen. Waar de vragen oprijzen: Zou de Allerhoogste van mijn klagen en bittere rampen nog wel kennis dragen. De Bijbel geeft op deze vraag antwoord. In de diepte groeit de mirte. Daar wordt het leven van genade geoefend. Daar wordt onderwijs ontvangen. Omdat daar de Man met het rode Paard is.

Het Woord leert dat het leven van genade een weg van op en neer is. Het is zo genoten en dan weer geheel toegesloten. Ervaren wordt echter dat de muren, die in iedere diepte oprijzen, steeds weer vallen. Wanneer de Heilige Geest uit Christus in het hart weer weldaden heeft geschonken. Het geloof is beproefd. Maar Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoude. Zo is er in de diepte weer een groei in het geestelijk leven is gekomen. Meer kennis. Meer inzichten zijn ontvangen. In de groei van het geestelijk leven is een sterven aan alles wat buiten Christus is. Doch steeds  meer wordt dat heerlijk beeld van God in het leven uitgewerkt. Het beeld wat wij in het Paradijs zijn kwijtgeraakt. Wij zijn op weg om God te ontmoeten. Dat kan alleen goed aflopen als wij in Christus Zijn Beeld terug hebben ontvangen. Hij ziet geen schuld in Jakob en geen overtreding in Zijn IsraŽl. Het groeien in de genade en kennis van de Heere Jezus Christus gaat gepaard met veel pijn. Het is een stervend leven. Er zal iedere keer een keuze in het leven gemaakt worden. Veel vrienden zullen verloren gaan. Waar de Heere zegt: Scheidt u van dezulke af. Het wordt een weg van vreemdeling zijn op deze aarde. Gods kinderen ervaren dagelijks de strijd tegen de wereld, tegen de duivel, tegen het boze hart. En nu heeft de Heere Jezus tot Zijn gedachtenis Zijn Avondmaal ingesteld. En daar worden Gods kinderen nu bemoedigd en vertroost. Daar mogen ze ervaren dat de weg die ze gaan niet een onmogelijke weg is. Het is een weg die de Heere Jezus voor hen al heeft afgelegd. Hij heeft een weg gebaand. Hij is namelijk de Weg. Hij is de Waarheid. En Hij is het leven. En wanneer we nu, door de Geest geleid, Hem mogen volgen door dit moeilijke leven, dan zal de uitkomst niet falen. Zalig worden is uit God. Het is door God. En uiteindelijk ook weer tot God. Want mijn God U zal ik eeuwig loven. Omdat Gij het hebt gedaan.