Gods weg is in het Heiligdom.

Niemand weet tevoren hoe de weg is die de Heere met mensen zal gaan. Zeker is er een roeping. En zeker is daarbij een plaats voor ieder in Gods Koninkrijk. Maar de lessen die geleerd moeten worden zijn altijd weer grote verrassingen. Vandaag kunnen we niet bekijken wat we morgen zullen leren. Daarbij speelt al datgene wat op ons pad komt een rol. Maar ook de mensen die in ons leven zijn of komen zijn oorzaak voor ons doen en laten. Steeds weer zullen we gedachten, woorden, werken, ideeën bij moeten stellen. In dit alles ligt een loutering of heiliging. De Heere zal ook niet ophouden met het geven van onderwijs tot Hij Zijn Beeld in ons doen en laten ziet. In die weg van heiliging zien we meer en meer zonde in onszelf.

Alles wat de Heere vanuit Zijn heilige gedachten in ons leven brengt heeft een doel. Iedereen die door de Heere in ons leven wordt gezet zal meespelen in het plan wat Hij heeft. De Heere wil maken dat Zijn kinderen niet als door de wind heen en weer worden gedreven. Hij wil dat Zijn kinderen standvastig zijn. Dit is voor iemand met een zacht en meegaand karakter niet altijd eenvoudig. Dan zal de Heere iemand naast hem geven die oorzaak wordt dat dit wonder toch gebeurt. Voor de Heere is niets te wonderlijk. En de minst onevenwichtige persoon zal zo kunnen worden tot een leraar in Israël. Die zich door niets of niemand uit het evenwicht zal laten brengen. Zaak is dat de satan juist deze mensen zeer zal benauwen. De Heere zal het ook toelaten omdat Hij weet dat het averechtse hierdoor wordt bereikt. De klappen van de vorst der duisternis zullen des te meer louteren in standvastigheid. Zeker wanneer men alert is op het onderscheid in de stem van de Heere en die van de duivel.

Van huis uit behoren wij allen tot een krom en een verdraaid geslacht. Wanneer de Heere in het leven komt zal Gods Geest een hard hart vermorzelen en wat nieuws maken. In een levenslang proces zal de Heere door Woord en Geest leren en afleren. Dan weer zal er gebouwd worden. Dan weer wordt gebroken. Het doel is om vanuit het Heiligdom op deze aarde Gods Kerk te bouwen. Deze kerk die vanuit de diepte opkomt zal in zijn omvang meer kracht doen dan men ooit had kunnen denken. Door de Geest geleid zal de kleinste in de genade van de Heere grote dingen kunnen verrichten. Hiermee gepaard gaat altijd het geloof. Wat ook in de diepte van de ellende wordt geoefend. Geloven in voorspoed is niet moeilijk. Maar om het geloof te behouden in pijn en verdriet zal altijd vrucht dragen.

Vanuit het Heiligdom wordt alles op de aarde bestuurd. Er wordt geregeerd met vaste hand. Nooit zal de Heere iets uit de hand lopen. Het is van het grootst belang te volgen in het leven van alle dag. Op te merken wie en wat allemaal op onze weg komt. De Heere heeft met alles en iedereen ons iets te zeggen. Natuurlijk zijn er die daar niets van geloven. Of niets van willen zien. Wanneer de Heere dat toch wil leren kunnen er in het leven zware tijden aanbreken. Zo zwaar dat men in de nood leert roepen tot de Heere. In de benauwdheid zal Hij altijd horen en verhoren. Daar maakt Hij geestelijk dode mensen levend. Hij verlost van het grootste kwaad en brengt tot het hoogste goed. Het doel van de verlossing is de verheerlijking van Gods Naam. Om Hem te eren en te prijzen voor datgene  wat Hij heeft gedaan in het leven. Daarnaast zullen Gods kinderen een zegen wegdragen.

Van nature verstaat niemand deze dingen. Maar Gods Geest verlicht het verstand.