Het wonderlijke proces van de bekering.

 

De Heilige Geest maakt een mens van dood levend. Die lieve derde Persoon in het Goddelijk Wezen neemt steeds weer uit Christus. Maakt het de mens bekend. Zodat die nieuwe mens als Christus gaat schijnen. Liefde, blijdschap, barmhartigheid. Het zijn vruchten van de Heilige Geest. En uiteindelijk overwinnen die Godgewijde tonen alles. Het lied wordt gehoord: Kom ga met ons en doe als wij. Zingen, psalmzingen. En wat gij ook doet, doet het al ter ere van God.

Een grote spiegelzaal.

En daarin een heel klein brandend kaarsje.

En al die spiegels gaan dat ene lichtje weerkaatsen.

                              Zo is de bekering. Zo is het in het vrucht dragen. Het zal ruisen als de Libanon.

Nee, de bekering heeft hier geen eind.

Dagelijks wordt een mens verder geleid op de weg des levens.

Steeds weer loopt hij aan tegen datgene wat uit God niet is.

Door het ontdekkende werk van Gods Heilige Geest.

Dagelijks is er schuld. Dagelijks hebben we vergeving nodig.

Zo wordt een christen in het ware zaligmakende geloof geoefend.

Een geoefende christen.

En hij roept het uit:

Nu leef niet meer ik.

Doch Christus leeft in mij.

 

Is dat eenvoudig? Is dat een gemakkelijk leven?

Nee, daar is die voortdurende strijd tegen die oude mens.

Daar is dat voortdurend terugkijken.

Wie ben ik geweest? Wat heb ik gedaan?

En dan moet er nog wel eens wat worden opgeruimd.

 

Het is die lieve derde Persoon in het Goddelijk Wezen.

Hij laat een mens niet los.

Hij stuwt.

Hij leidt.

Hij onderwijst.

Hij maakt weer leeg.

Opdat er weer wat nieuws kan komen!!

 

Ben je er dan nooit mee klaar?

Nee, inderdaad.

 

Maar: Alle dingen zullen medewerken ten goede, degenen die naar Zijn voornemen zijn geroepen. Ja, wat Hij is begonnen, dat maakt Hij af. Het blijft een voortdurend sterven. Sterven aan alles waarop je bouwde. Of, misschien beter: waarop je rustte. En dan houd je uiteindelijk alleen maar over dat een Adamskind in Christus, door de Heilige Geest, Gods kind genoemd wordt.

Met de belijdenis: een ding weet ik, dat ik blind was en nu zie.

En de roep:Lieve Vader, lieve Zoon, lieve Heilige Geest. Ik houd van U alle Drie evenveel.