Hij spreekt gewis tot elk die voor Hem leeft.

De Heere maakt altijd Zijn beloftes waar. Zo zegt het Woord dat Hij tegen iedereen spreekt die voor Hem leeft. Dat is niet zomaar een uitspraak die verder niets om de hakken heeft. De Heere spreekt. Hij laat Zijn stem horen. Maar wanneer er geen verder onderwijs is, de gesproken woorden worden niet verstaan. De Heere wil mensen gebruiken om uit te leggen hoe de stem van de Heere wordt gehoord. Wanneer de Heilige Geest dit onderwijs zegent, er kan in de weg van opmerken in het vervolg worden begrepen waar en hoe de Heere spreekt.

De naam van de Heere is Wonderlijk. Zo zal in een weg van opmerken worden ervaren dat er dagelijks grote of kleine dingen gebeuren die niet of niet meer waren verwacht. Onverwacht en ongedacht zijn er de voorvallen die aanvankelijk niet werden gezien. Een onverwacht bezoek. Een onverwacht telefoontje. Een mail waar niet op was gerekend. Een brief. Een ontmoeting. Zo kunnen we nog heel lang doorgaan.

Wanneer we mogen geloven dat de Heere alles bestuurt, Hij is ook Diegene Die dergelijke kleine en grote dingen op onze weg brengt. En in deze is het genade om met alles naar de Heere te gaan. Met dank wanneer het een blijde gebeurtenis was. Met vragen wanneer iets niet wordt begrepen. Met tranen wanneer er verdriet of pijn is. En nooit zal de Heere tevergeefs iets laten gebeuren. Met alles heeft Hij als doel en oogmerk dat geleerd wordt Hem als de Bestuurder van het leven te kennen en te erkennen.

Natuurlijk zijn deze dingen niet voor iedereen van belang. Zij verwachten van de Heere veel grotere en veel wonderlijker dingen. Maar zij zullen dan ook nooit de stem van de Heere leren verstaan zoals Hij dat bedoelt. De Heere is geen God Die het moet. Hij is een God Die het doet op Zijn eigen wijze. Heel eenvoudig. Ja veel eenvoudiger dan wie ook had kunnen denken. En mensen die deze genade kennen gaan met terugleidend licht in hun leven heel veel dingen zien die ze nooit hadden gezien. Dan komen ze er dus weer met schuld uit. En zeggen: Heere, dat U toch niet hebt opgehouden naar mij om te zien. Wat was ik toch blind. Ik verstond Uw stem helemaal niet. Maar nu weet ik dat ik blind was. En dat ik dan nu toch heb mogen leren zien, wat is dat een groot wonder. 

De Heere spreekt gewis tot elk die voor Hem leeft. Het kan heel lang donker zijn in het leven van mensen die de Heere zoeken. Maar mensen die blijven aanhouden zullen op een zeker moment toch leren Wie de Heere is. Daarbij leren ze ook de stem van de Heere in hun leven verstaan. Ze zullen zeker niet alles begrijpen. Maar ze weten waar ze met de vragen naartoe mogen gaan. Er zullen altijd dingen zijn die nooit begrepen zullen worden. Dan zegt het Woord: Na deze zult ge het verstaan.

De Heere wil mensen onderwijzen. Hij wil mensen oefenen in geloof en vertrouwen. Hij wil hen louteren, bekeren van dag tot dag. En die in het geloof op Jezus mag zien, leert Hem te volgen in het leven. Ze gaan van kracht tot kracht steeds verder op de wegen die de Heere Zelf baant. Ze leren dat eigen wegen doodlopen. Maar ze merken op wat de Heere spreekt. En bij het licht van Zijn Woord vervolgen ze opgelucht hun weg. Om te wachten op het volgende bericht.