Hoedanig is uw leven.

In de vruchten, oftewel in datgene wat we doen, komt het nieuwe leven openbaar. Alles wat in de tijd gezegd of gedaan wordt komt, als het goed is, voort uit de liefde tot de Heere. Bij alles leeft de vraag: Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal. De liefde tot de Heere, die als de eerste vrucht van Gods Heilige Geest in het hart is gelegd. Het is een zichzelf wegcijferen voor de Heere en daardoor voor de mensen om je heen. Het leven van Gods kinderen is niet het leven van henzelf. Het is het leven van de Heere en Hij geeft de taken duidelijk. Dan is het wel een opmerkzaam zijn op de stem van de Heere. Een verstaan van Zijn stem is noodzakelijk. Daar is oefening voor nodig. Luisteren. Stil zijn. Nadenken. En als het lijkt alsof de Heere niet spreekt, dan is er een aanroepen van Hem om voor het eerst of opnieuw Zijn stem te horen.

Hoedanig is uw leven. Wat doe je met de tijd die je van de Heere hebt gekregen. Nee, het is niet de bedoeling te denken dat je met zoveel mogelijk goede werken in de hemel komt. Dat je overspannen moet worden. Of teveel hooi op je vork zou moeten nemen. Zo wordt alles weer omgedraaid. In een verkeerd licht gezet.  Het is in alles een doen wat de Heere van je vraagt. Niet meer maar ook niet minder. Het is een gaan van de weg die door de Heere wordt gewezen. En dat is dan eenvoudig in een liefdedienst. Het kan zijn in het zien van de mensen om je heen. Het kan zijn in een vraag die tot je komt. Natuurlijk wil het ook weer niet zeggen dat je alles maar in je eentje op moet gaan lossen. Maar je stuurt toch niemand met een kluitje in het riet. En waar mogelijk probeer je toch te zien dat het de Heere is die jouw leven bestuurt. Dat Hij Degene is Die ook nu weer tot je spreekt. Je vraagt of Hij je de weg wil wijzen die ook nu weer moet worden gegaan.

Geen van Gods kinderen is lui of zal lui kunnen zijn. De Heere vraagt dagelijks van hen zich in te zetten in Zijn dienst. Een huisvrouw dient getrouw haar plicht e doen. Het huis proper en net. Het kan niet zo zijn dat zij met de mededeling geen zin te hebben haar werk niet doet. De Heere vraagt reinheid. Netheid. Regel. Orde. En elke maaltijd op tijd bereid. Elke vrouw en moeder dient zo in het gezin te zijn. De man in het gezin zet zich eveneens in voor dat gezin. Hij ziet zijn taken. Zowel binnen als buitenshuis. Man en vrouw zijn elkaars tegenover. De dag wordt met de Heere begonnen. Maar ook afgesloten. En steeds weer wordt gevraagd naar de weg die de Heere wil dat gegaan wordt. Met of zonder kinderen die ze al of niet van de Heere gekregen hebben.

Rust, orde, regelmaat, netheid, het zijn alles dingen die in een christelijk leven aan de orde komen. Alles met mate, en geen grof taalgebruik eveneens. Wanneer we als christen dit lezen en deze dag eens terugkijken, wat schieten we dan dikwijls tekort.  Een christen in de praktijk van het leven hoeft niet zover te kijken. Hij behoeft maar heel dicht bij huis te blijven in het zich afvragen of hij beantwoordt aan de meest eenvoudige regels in zijn leven met de Heere.