Met kracht en geweld….niet tegen te houden.

En dan moet alles nog uitgewerkt worden. De Heere Jezus heeft de weg tot Zijn Vader voor mensen vrijgemaakt. Hij heeft het gehele werk volbracht. Het moet echter alles nog toegepast worden. In het leven van mensen, tussen de wieg en het graf, moet een wonder gebeuren. Bij elk mens persoonlijk. Van nature dode mensen moeten de stem van de levende God leren verstaan. Zij moeten hun doodsstaat in gaan leven. Dit kan niet anders dan door het werk van de Heilige Geest. De Toepasser van de zaligheid. De Trooster. Die eenmaal is uitgestort. Hij zal het uit Christus nemen en mensen verkondigen. Wat zal Hij dan uit Christus nemen?  Alles wat nodig is om straks rechtvaardig voor God te verschijnen. Christus is het Beeld van God. En God vraagt aan mensen Zijn Beeld terug. Zo zal in een weg van heiligmaking, zonder welke geen zaligheid is, door de Heilige Geest een wedergeboren mens sterven aan alles wat uit hemzelf is. Maar wat voor God niet kan bestaan. In een levenslang proces zal al het oude uit Adam sterven. Daarvoor in de plaats komt de nieuwe mens in Christus. Er staat zo duidelijk in de catechismus dat bijvoorbeeld de wil vernieuwd wordt. De hartstochten geregeld. Er komt een strijd tussen de oude en de nieuwe mens. De oude mens in Adam die steeds zoekt op te staan. De nieuwe mens in Christus die het toch zal winnen. Dit alles door de kracht van de Heilige Geest. Waar de Heilige Geest intrek in een leven heeft genomen,  gebeuren wonderen. Stromen van levend water zullen uit de buik vloeien. Daar stromen monden over van Gods eer. Omdat men inleeft blind te zijn geweest en nu mag  zien. In alles zal bij deze mensen het beeld van God gezien worden. In het praten gehoord. In de vruchten die in het leven van een wedergeboren mens openbaar komen zal het blijken. De liefde is daarvan de eerste. De liefde. Die alles te boven gaat. Wanneer de Heilige Geest in het leven komt, de liefde neemt als eerste met kracht de hoogste plaats bij de mens in. Die liefde tot God en de naaste zal alles wat nog in het leven komt overwinnen. Wat er ook gaat gebeuren. Wat er ook af zal komen op een kind van de Heere. De liefde zal nooit meer verdwijnen. De liefde die door de Heilige Geest is gewerkt zal alles overwinnen. Deze leert de voetstappen van de Heere te volgen in het lijden wat is weggelegd voor Gods kinderen. De pijn die mensen hen doen zal met de liefde beantwoord worden. Waar de Heere leerde kwaad met goed te vergelden, daar zullen ook zij in hun leven dit tonen. Niet omdat ze dat van zichzelf hebben. Maar omdat ze het leren door de Heilige Geest. De Heilige Geest heeft zo grote kracht. Hij komt op die momenten waarop ze het niet verwachten. Hij spreekt op de momenten waarop ze er niet aan denken. Doch die het van de Heere verwachten zullen het ontdekkend werk van de Heilige Geest steeds ervaren in hun leven. Nooit zal de Heere hun val toestaan. Welke vijand ook tegen hen opstaat, ze zullen overwinnen. Hij zal in de grootste nood en in het felste verdriet tonen de Trooster te zijn. De Overwinnaar. Gods kinderen zullen zo de Heilige Geest in al Zijn facetten leren kennen. Zo Hij de Werkmeester is van de Zaligheid, zo is Hij Degene die vanaf het begin tot het eind in het leven van hen die tot de Heere worden bekeerd er is. Hij is Het Die mensen onrustig maakt. Hij is het Die mensen overtuigt van zonden, gerechtigheid en oordeel. Hij is Het Die mensen tot de Heere Jezus brengt. Hij is Het Die mensen het geloof schenkt. Hij is Het Die mensen het verdere leven  onderwijst. Hen leert. Hen op het rechte spoor houdt en waar nodig steeds opnieuw brengt.