De Heere Jezus

In het Paradijs is de gehele mensheid door de ongehoorzaamheid van Adam en Eva uit God gevallen. God kan en wil met zonde niets te maken hebben. Zo is er het bevel gekomen de hof van Eden te verlaten. Buiten het Paradijs heerste de dood. De gevolgen van de zonde. Iedereen zou moeten sterven. En dat zonder God. Vreselijk. En alles door eigen schuld.

Toen kwam er een belofte. Er zou een Verlosser komen. Deze zou van het grootste kwaad kunnen brengen tot het hoogste goed. Er kwam een uitzien door mensen. Een verlangen naar deze Verlosser. Vooral in de donkerste tijden werd het geroep gehoord. Maar er gebeurde eeuwenlang niets. Wel werd de belofte vaak herhaald. In het geloof mochten mensen gelovig blijven wachten. In het donkerst van het bestaan, tijdens een hevige onderdrukking van het volk, waren er toch nog bij wie de hoop niet was gestorven. De beloofde Messias werd geboren. Maar wie geloofde dat Hij het was? In die tijd werden de woorden van profeten waarheid. In een weg van leven, sterven en opstaan werd vervuld wat was voorzegd. De Heere Jezus was gekomen. Hij ging de dood in. Maar in Zijn opstanding lag het nieuwe leven. De vervulling van de belofte. Door Zijn heengaan naar de hemel kon er een Heilige Geest op de aarde komen. En Deze zou de belofte uitwerken in de harten van mensen. Want, alleen door een nieuwe geboorte zou er de zaligheid komen. Een sterven aan alles wat buiten God en dus zonde is. Maar ook een opstaan in een nieuw en godzalig leven. Er zou in dit nieuwe leven strijd komen tegen de zonde. Tegen de wereld. Tegen het eigen boze hart.

De Heilige Geest is gekomen. Hij is uitgestort in deze wereld die verloren ligt in Adam. Hij raakt mensen aan. Mensen die moeten sterven. Een tijdelijke dood. Maar ook een eeuwige dood. Omdat ze geestelijk dood zijn. De Heilige Geest begint met het geven van liefde in het hart. Liefde in een hart wat door de zonde boos is. Hard. Wreed. En deze liefde zal de strijd tegen al het kwaad aangaan. Het is een liefde tot God. Waarin wordt geleerd dat slechts het geloof in de Heere Jezus zal redden van die zonde. Dat door Zijn sterven er vergeving van zonde is door Zijn bloed. Wat is betaald voor de zonde.

Dan komt de wetenschap dat het wandelen in een nieuw leven in eigen kracht nooit zal kunnen. Maar er komt ook de zekerheid dat de Heilige Geest nooit mensen zal verlaten die door Hem zijn aangeraakt. Het is niet altijd te zien in het leven. Dan komt het aan op het geloof. Wat ook een gave van God is door de Heilige Geest. En wanneer er geen geloof is, dan komt er een tijd van schaamte. Dat er niet is geloofd en dat de Heere toch een Waarmaker is van datgene wat Hij beloofd heeft.

Kort samengevat. Mensen zijn doodgevallen in het Paradijs. De Heere Jezus is gekomen om de wereld in de zonde te redden. Te verlossen. De Heilige Geest gaat deze verlossing in het hart werken. Hij zorgt dat alles wat nodig is om Godzalig te leven en te sterven in het hart wordt gelegd. Hij neemt dat uit de Heere Jezus. Hij leert dat alles wat bij de Heere Jezus hoort begeerlijk is. Dat wil je hebben. Het is genade. Zo krijgen de mededeelbare eigenschappen een plaats in het hart van mensen die tot God zijn bekeerd. Geschonken wordt van Zijn liefde, Zijn trouw, Zijn goedheid, Zijn mildheid, Zijn barmhartigheid. En al deze dingen zorgen ervoor dat Gods kinderen lichtende lichten worden in deze wereld.