Kijk eens om je heen.                                             

 Het wordt al snel  een gewoonte om nors en lelijk tegen  andere mensen te doen. Mensen die we zogenaamd niet zo mogen. Anderen meewarig aankijken. Zelfs negatief over hen te spreken. Een kwaad gerucht voortbrengen. Ook dit wordt op de leerschool van Christus aan de orde gesteld. Vriendelijk zijn tegen alle mensen. Hen, waar dat mogelijk is, te helpen. En niemand aan zijn of haar lot overlaten. Het is al snel zo dat wij wel uitzoeken wie we als onze vrienden willen hebben. Eigenlijk is een mens nogal eens zo ingesteld, dat hij van datgene wat hij doet beter wil worden. De Heere Jezus heeft het ons zo niet voorgeleefd. Hij zocht juist het uitschot van de maatschappij op. En voor hen was Hij er.

Wanneer we onszelf zien zoals we zijn opgeraapt door de Heere, zoals Hij voor ons zorgt, zouden wij Hem dan ook in deze niet navolgen? Die gezond zijn hebben geen dokter nodig, maar die ziek zijn. En wie kent ze niet in zijn naaste omgeving, die een christelijke handreiking kunnen gebruiken. Het werk van de barmhartigheid is een onderdeel van de christelijke gemeente. Er zijn waar verdriet en pijn is. Nee, het behoeven geen grote dingen te zijn. Maar het sturen van een eenvoudig kaartje wordt altijd al zeer op prijs gesteld.

De donkere dagen voor Kerst zijn aangebroken. Veel weduwen en weduwnaars kijken op tegen de dagen die anderen als feest ervaren. Dagen waar zo de eenzaamheid wordt gevoeld. Kijk eens om je heen. Zou het niet mogelijk zijn deze keer ook aan zo iemand te denken? Daar een kleine blijk van meeleven te tonen?

Ieder is bezig het zichzelf de komende dagen naar de zin te maken. Soms kan het goed zijn een kleine aanwijzing te krijgen. Luister eens naar de kleinste opmerkingen die gehoord worden. Ik zie er zo tegenop……………

Stilstaan bij jezelf is zo gewoon. Maar stilstaan bij die ander. En dan in de goede zin van het woord. Deze keer eens niet vanuit een negatieve gedachte. Maar om het nu anders te doen. Het is altijd nog zo geweest dat het zaliger is te geven dan te ontvangen. We leven in een donkere wereld. We leven in een donkere tijd. Christus is in deze donkere wereld gekomen. Hij is het Licht van de wereld. Hij heeft met het geven van Zijn leven het Licht aangestoken. En wie in Hem is, die zal in de duisternis niet blijven. Het Woord spreekt van het laten schijnen van ons licht. Het zijn als een licht in deze tijd. Temidden van die mensen waartussen wij gaan.

Wanneer we bewust worden gemaakt van onze manier van leven, hoe vaak schieten wij dan te kort. Is het niet zo dat we meest kijken naar datgene waarin wij menen te kort te hebben? Uitzien naar die dingen die wij zelf zo graag nog erbij willen hebben? Christus is niet gekomen om gediend te worden. Hij kwam om te dienen. Laten wij dan ook zo in ons leven als een christen ons gedragen. En goeddoen aan allen. Negatief denken is menselijk. Verkeerd handelen ook. Maar om nu door Gods Geest geleid, ons gehele leven voortaan anders in te stellen. Om ons heen kijken. Van onszelf af te zien. In de Bijbel staat dat de Heere ons eenmaal zal vragen waar wij waren toen Hij in nood was. Toen Hij ziek was. In de gevangenis. Hij zegt dat wanneer we iemand van de Zijnen goed hebben gedaan, we dat aan Hem deden.

Laten we dan zo in de tijd die komt leven. Uitzien naar de dagen die komen. Afzien van alles wat we zelf missen. Opmerkend zijn op hen die het nog veel verdrietiger hebben. De Heere Jezus deed het ons voor. En als navolgers van Hem zullen we toch in de praktijk van het leven moeten laten zien dat ons leven voor Hem is. En zo voor allen die in de nood van hun leven zich tot Hem om troost begeven. Zo wil de Heere ons, mensen, gebruiken in Zijn Koninkrijk.