Koopt de dagen uit (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Wij moeten onze dagen uitkopen. Het wil zeggen dat wij ons gehele leven in dienst van God dienen te besteden. Het heeft alles te maken met een keuze die in het hart wordt gelegd. Die wij dus van onszelf niet hebben. Wanneer de Heilige Geest Zijn werk begint is de eerste vrucht de liefde tot God. De liefde om voortaan te leven tot eer van God. Die we zo hartelijk lief hebben gekregen. Er wordt verstaan dat het leven een geschenk is van God. En dat wij eenmaal verantwoording af moeten leggen van datgene wat we hebben gedaan in dit leven. Wanneer we onszelf bewust zijn dat we altijd tekort schieten, de Heilige Geest  leert ons onszelf iedere dag opnieuw nauw te onderzoeken. Altijd weer eindigt het met een schuld die we hebben voor de Heere. Dat is de weg van de heiligmaking. Om in die weg te sterven aan alles wat buiten Christus is en dus voor God niet kan bestaan.

Ieder christen leert in het leven bevindelijk een drie-enig God kennen. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het is niet goed genoegen te nemen met een geloof in een Jezus van vijf letters Die centraal staat in de gedachtegang. Het werk van de waarachtige bekering is een werk van de drie-enige God. De Vader heeft Zijn plan gemaakt om in de tijd een volk tot Hem te bekeren. Van dood levend te maken. Dat is dan alleen mogelijk wanneer er in het hart het geloof wordt geoefend in de tweede Persoon in het goddelijk Wezen. De Heere Jezus. Maar het toepassende werk van de bekering is voor de Heilige Geest. Hij is Heere. En Hij maakt uiteindelijk levend. Het werk van de bekering is aan de ene kant een mysterie. Maar aan de andere kant gaat het niet langs mensen heen. In een groei in het geestelijk leven wordt in een weg van bewustwording de oude mens in Adam dagelijks gekastijd. Hij moet sterven in de smeltkroes. In de oven. Het zijn de omstandigheden van het leven waarin de Heilige Geest een mens met zichzelf bekendmaakt. En in dat werk van ontdekking en leegmaken komt plaats voor de Heere Jezus in Zijn opstandingkracht. En zo wordt geleerd om in een nieuw leven godzalig te wandelen. Nee dan is de bekering niet langer een weg van och mocht het nog eens gebeuren. Dan is de bekering niet langer een zaak die niet besproken kan worden. Eens waren we blind. Maar nu mogen we zien. En in die weg raken we nooit uitgeleerd in dat grote goed wat is weggelegd voor allen die de Heere vrezen. Daar mogen we de Heere leren kennen. Kennis van Hem. Gerechtigheid en Heiligheid. En zeker heeft het te maken met inzichten en wijsheid. Waar de psalmist bidt om verstand met goddelijk licht bestraald.

Gods kinderen zijn vreemdelingen op deze aarde. De godsdienst kent ze niet. De wereld verstaat hen niet. Maar die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Zij mogen delen in de beloftes die zijn voor de kinderen. Zij zullen, hoe het ook mag tegenlopen, op Zijn goedheid blijven hopen. De Heere zal hun val niet gedogen. Hij geeft hun het gewenste land. De Kananese vrouw bad om een kruimeltje genade. Maar uiteindelijk kreeg ze het hele brood. Christus te mogen omhelzen in al Zijn beminnelijkheid. En dan te weten dat het zonder de Heilige Geest nooit zou kunnen. Maar het grootste is om dan bevindelijk te weten dat door dit genadewerk er een geopende toegang is tot de Vader. Want al wat uit Christus komt, het komt uit God de Vader. Dus wie door de Heilige Geest uit Christus wordt bediend mag de Vadernaam met alle vrijmoedigheid gebruiken. Hij weet zich met een drie-enig God verzoend. Dit werk is door Gods alvermogen, door ’s Heeren hand alleen geschied. Het is een wonder in onze ogen. We zien het . Maar doorgronden het niet.

                                                                  Dit hoeft ook niet. Het is een zaak van het geloof.