Het kruis en de dood.

In het Paradijs heeft Adam niet geluisterd naar de wil van God. Hij is in de zonde gevallen. Door de zonde is de dood in de wereld gekomen. Er is een tijdelijke dood. Het wil zeggen dat we allen zondigen. We liggen allen dood in de zonde en de misdaden. Met moeite en verdriet tot gevolg. Er is ook een eeuwige dood. Na dit leven komt de straf op de zonde volkomen. 

De Heere is niet in de dood gebleven. Hij heeft de dood overwonnen. Hij is opgestaan uit de dood. Dat was een wonder. Wat zelfs van Zijn discipelen niet direct geloofden. Daarna is Hij opgevaren naar de hemel. Waar Hij bidt voor diegenen die door de Vader aan Hem zijn gegeven.

Zij zullen in dit leven allen de gevolgen van de zonde ervaren. Elk huis heeft een kruis te dragen. Ook zij zullen dit voelen. Maar voor hen die hun kruis bij de Heere leren brengen is het geen kruis tot de dood. In het dragen van dit kruis ligt het wonderlijke werk van de bekering tot God. En bij de ervaring hiervan zal het kruis vrolijk gedragen worden. Want, zingt de dichter, mij hiertoe door U bereid, opnemen in Uw heerlijkheid.

Zes benauwdheden zullen ervaren worden in dit moeilijke leven. Ja het zal gaan van de ene diepte naar de andere. De zogenaamde muren van Jericho zullen in het leven blijken. Maar in de benauwdheden zal steeds gezien worden hoe de Heere redt. De psalmist zingt ervan: Hij redt mij keer op keer.

Dan zal straks de zevende benauwdheid komen. Het is de laatste vijand in dit leven. Maar ook in die benauwdheid is de Heere geweest. En zo zal ook deze niet het laatste woord hebben in het leven van Gods kinderen.  Achter die doodsjordaan ligt het eeuwige leven voor de hele kerk van God.

In de benauwdheden maakt de Heere levend. Hij zal het geloof oefenen. Hij zal Zich openbaren als de Wonderlijke. De Levende. De Getrouwe. De Almachtige. En zo zullen geestelijk dode mensen Zijn stem horen en leren verstaan. Achter Hem aan zullen ze het kruis leren dragen wat hen is opgelegd. Het zal een weg zijn van volkomen loutering. Van heiliging. Van groeien in de genade. In het dragen van de vruchten van Gods Geest.

Dit werk werkt bevinding. En de bevinding werkt lijdzaamheid. Een zich volkomen overgeven aan de Heere. En in de grootste smarten blijven hun harten in Hem gerust. Ze zullen nooit vergeten Hem hun Helper te noemen. Maar zullen met deze Toevlucht ook nooit beschaamd uitkomen.

Het is een tijd waarin het lijkt alsof er geen angst meer is voor de dood. Het is de kreet van : Laat ons eten en drinken. Want morgen sterven wij. Zelfmoord. Abortus. Het maakt allemaal niet uit. Staat daartegenover de angst van christenen? Zeer zeker is er in het uur van ontdekking de wetenschap verloren te zullen gaan door eigen schuld. De satan zal zeker proberen deze zekerheid in angst om te zetten. Hij kan daar zelfs de godsdienstige mens voor gebruiken. Maar daarboven staat de roep en het nodigen van de Heere. Komt tot Mij, die vermoeid en belast zijt. Ik zal u rust geven in Uw kruis. Ik heb uw kruis gedragen. En na dit leven is u de eeuwige heerlijkheid bereid. Dan wordt de dood geen zaak van angst. Maar een uitzien naar de vervulling van de belofte aan hen geschonken.