Het evangelie van het kruis.

Geen mens kan zalig worden zonder het evangelie van het kruis. Enerzijds is daar het reddende Kruis op Golgotha. Maar onlosmakelijk daar aan verbonden is het volgen van de Heere met een kruis. Geen kind van God zal zonder het dragen van een kruis in de hemel komen. Elk heeft een toegemeten kruis te dragen. Dit zal hij in het leven gaan ervaren. De één zal te maken hebben met een gezondheid die hem laag aan de grond houdt. Een ander voelt dagelijks het verlies van deze of gene. Er zijn armen en rijken. En ga zo door. Het ligt nog breder. Er is een driehoofdige doodsvijand die een leven lang Gods kinderen probeert te verleiden. Afvallig te maken. De strijd moet gevoerd worden tegen alles wat van de wereld is. En laat een ieder maar spreken van de moeiten die dat kost. Wie zal bestand zijn om een weg achter de Heere te gaan met de verleidingen die er altijd zijn geweest. Maar in deze tijd bijzonder zich openbaren. De wolf in schaapskleren verleidt iedereen zo we niet door een bijzonder opmerkzame Geest van de Heere er tegen bestand blijven. Radio, televisie, telefoon, internet.  Het zijn alles dingen die we mogelijk met beleid zouden kunnen gebruiken. Maar het misbruik ligt er dichter bij dan we denken. Zonder dat we het soms zoeken komt immers binnen wat toch in meer of mindere mate onze nieuwsgierigheid wekt. Er wordt op dat moment niet gedacht aan de duivel die op allerlei wijze probeert te verleiden. Hij is niet los te denken van datgene wat de wereld dag en nacht biedt aan verleidingen. Om te zondigen tegen God. Toch kunnen we de duivel niet overal de schuld van geven. Wanneer we ons eigen hart leren kennen als boos en verdorven, we zien dat dit de grootste obstakel is op de weg van de zaligheid. Die oude mens met alles wat van nature afwijkt van de vraag die de Heere stelt. Van wat Hij zelfs eist. Wees heilig want Ik ben heilig. De meesten lezen liefst over deze opdracht heen. Met de dooddoener dat we toch mensen zijn. Dat we toch mogen genieten van het leven. Dat we het leven toch gekregen hebben. Ja, inderdaad, we hebben krachtens onze geboorte het leven gekregen. Maar niet om er mee te doen wat wij willen of denken te kunnen. De Heere vraagt ons heilig te zijn en heilig te leven. Hem te verheerlijken in ons leven. Hem groot te maken en Zijn eer op het oog te hebben in alles wat we doen of laten. En dan geldt voor iedereen  op dit moment de vraag om eens terug te kijken in de week die achter ligt. Waar hebben we God bedoeld. Waar hebben we Zijn eer gezocht. Natuurlijk zijn we goed om dan dit of dat op te halen. Maar nu die andere vraag. Waar hebben we niet Zijn eer bedoeld. Waar hebben we alleen aan onszelf gedacht. Waar zochten we vertier en genot. Alleen zij die door de Heere zijn aangeraakt weten van berouw en tekort in het leven van alle dag. Van het belijden van schuld voor het aangezicht van de Heere. Nee, ze meten zich nu niet als heiligen. Want ze weten dat wanneer ze in het ene zijn gevallen ook voor het andere zullen vallen, dan wanneer de Heere hen bewaart en beschermt. Zo is het leven van Gods kinderen een leven vol van het kruis. Het kruisigen van die oude mens bij alles wat niet uit God is. Dit kost veel. Ja het kost meest alles. Want de Heere vraagt niet weinig. Hij vraagt het gehele hart. Elk van Gods kinderen zal zien en ervaren dat er in het leven veel leed geleden zal worden. Ja, veel strijd gestreden voor het einde vrede is.