Een levenslange leerschool.

Door de Geest worden mensen aangeraakt met de liefde van God. In hun hart is een wedergeboorte. Ze worden opnieuw, ja voor de tweede keer geboren. De eerste keer waren het kinderen van Adam. De tweede geboorte houdt in dat mensen van geestelijk dode Adamskinderen kinderen van God worden. Ze worden in een punt van de tijd stilgezet. Ze worden overtuigd van zonde. Van de rechtvaardige straf op de zonde. Van het oordeel van God. Maar ook dan wordt er een weg geopend in de Heere Jezus. Dit alles blijft het werk van de Toepasser van de zaligheid. Van de derde Persoon in het goddelijk Wezen. Van de Heilige Geest. Mensen die dit wonder van vrije genade in hun leven mogen ervaren worden een leerling op de school van de Heilige Geest. Door die Heilige Geest worden ze voortaan onderwezen. Ze ontvangen lessen voor iedere dag. Elke keer komen ze erachter dat ze nooit zijn uitgeleerd. Maar dat er altijd weer iets nieuws is te leren.

Wat zijn dan zoal die lessen die ze leren. Het zijn de lessen waar ze door ontdekkend licht gaan zien wie ze zijn voor Gods spiegel. Het zijn de lessen waar ze door Gods Geest mogen zien Wie Hij is Die zo volkomen voor Gods aangezicht is. Ze wensen ook te zijn als deze Jezus. Zo heilig en zo goed. Ze gaan leren dat ze alleen uit Hem het beeld van God weer terug kunnen en zullen krijgen. En naar die genade gaan ze op zoek. Waarbij ze er dan achterkomen dat het gratis en voor niets wordt geschonken om Jezus’ wil. En het is als geeft Hij het Zijn beminden in de slaap. Ze hoeven er niets voor te doen. De Heere vraagt in Zijn Woord alleen het hart. Het volgen van Hem met het hart. Van uit de liefde van het hart.

Natuurlijk worden er lessen ontvangen waarbij ze aan schuld en zonde worden ontdekt. Natuurlijk worden er lessen ontvangen waarbij ze door deze misdaden zichzelf zien als een groot beest bij de Heere. Maar er is ook ander onderwijs. Beloftes gaan in het Woord open. En door die beloftes komt er hoop en verwachting. Vertrouwen en geloof. Dat is niet iets wat van de ene dag op de andere wordt ervaren. Er kan zeer zeker in één keer veel worden gezien en geleerd. Maar het blijft in het verdere een weg van op en neer. Van genieten en toegesloten zijn. Het blijft deze weg om als een afhankelijk mens bij de Heere aan de deur te blijven. Om het alleen voor het verdere van Hem te verwachten. Ziende op zichzelf leren ze steeds meer dat er van hen niets goeds is te verwachten. Dat al het goede wat ze voort mogen brengen van de Heere alleen is. Dat Hij de Gever is van dat goed. En dat de vruchten van dat goed alleen tot Zijn eer mogen strekken. Daarom wordt in het leven ook geleerd wat het stuk der dankbaarheid betekent. Om de dank in en van alles bij de Heere terug te brengen. Om Hem altijd de lof en de eer te geven die Hij toekomt.

De kleinste les van genade op de leerschool van Gods Geest kan de grootste vruchten voortbrengen. Zo zingt de psalm over een handvol koren die zal ruisen als de Libanon. We kunnen ook zien welk een vrucht het aanslaan van de vijfennegentig stellingen van Luther had. Een vrucht die hij zelf niet had kunnen voorzien.

Gods kinderen zijn leerlingen op de leerschool van Gods Heilige Geest. Daar leren ze van dag tot dag de lessen van vrije genade. Daar wordt het oog verlicht. Het verstand wordt met Goddelijk licht bestraald. Daar vindt het wonder plaats dat, door de Geest geleid, Gods kinderen tot heel grote daden in staat zijn. Ja daardoor kunnen ze zelfs over een muur springen.