Uw liefdedienst.......

Het is zo eenvoudig gezegd. Uw liefdedienst. Bereid te zijn tot de dienst van de Heere. Heere wat wilt U dat ik doen zal.

Maar wat is een onvoorwaardelijke liefdedienst voor de Heere in de praktijk. Nogmaals, het is zo eenvoudig gezegd. Ja, eerlijk gezegd denken we daar geschikt voor te zijn.......de Heere kan ons vast wel gebruiken. In Zijn dienst. Zo denken we......en daarom zo bereid.

Een liefdedienst. Uw liefdedienst. Je leven in dienst van de Heere. Goede voornemens. Doch wat komt er in de praktijk van terecht. Om jezelf helemaal weg te cijferen. En je leven totaal in dienst van de Heere te stellen. Ja, blijvend te stellen. Om dag en nacht alert te zijn de stem van de Heere te horen, te zoeken die te verstaan. En te doen wat Hij van je vraagt. In tijden van stilte niet te vertwijfelen. Af te haken. Maar er zeker van te zijn dat de Heere je voorbereidt voor een andere en nieuwe taak. Je weet dan dat op  Zijn tijd en wijze hierin zeker duidelijkheid zal komen. En hoe het tegen schijnt te lopen. Toch op Zijn goedheid hopen. Blijvend tot Zijn dienst bereid.

Het kan alles zo teer liggen. Er is de wens en de begeerte voor de Heere te leven. Doch wat komt er vaak toch weinig van terecht. Het leven van alle dag houdt je bezig en beheerst je zo. En eerlijk gezegd stelt die liefdedienst vaak teleur. Je dacht eer te krijgen. Maar het wordt smaad.  Als je niet oppast denk je aan die begeerte tot de liefdedienst niet meer.  Soms is er nog een moment dat je onrustig wordt. Maar al snel zijn er zo weer de dingen in je leven die dit moment wegvagen. Je gaat je eigen gang. En van de liefdedienst voor de Heere is weinig of niets meer over.

Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal. Dat behoort in een leven met de Heere de boventoon te voeren. Niet eens. Niet af en toe. Maar het zal als het goed is de verzuchting van elke morgen en elke avond zijn. Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal. Wijs mij Uw weg. Door Uw Woord en door Uw Geest.

Wegen die de Heere wijst zijn tot eer van Hem. Daarbij is altijd een geestelijke groei van Zijn kinderen die de Heere op het oog heeft. Een groeien in genade door de genade die de Heere schenkt in de weg van volgen. De weg gaan die de Heere heeft gewezen. Niet dikwijls denken mensen dat zij een weg gaan omdat de Heere hen zo goed kan gebruiken. Omdat ze toch zeker denken het wel te kunnen. Maar evengoed niet zelden moeten ze erachter komen dat de Heere zegt: zonder Mij kunt gij niets doen. Dit geldt niet alleen de gewone man. Ook mensen die in hoogheid zijn gezeten moeten dit leren. De Heere staat naar opwas in genade. En niemand, maar dan ook niemand is hier ooit in uitgeleerd. Dat moet men alleen willen zien. En geloven. Want genade die de Heere bewijst is niet zonder gevaar. Denkend iets te zijn met wat is ontvangen. Denkend meer te hebben ontvangen dan de ander. Menend dat de Heere hen roept de ander de les te lezen. Niet wetend, of vergetend dat genade klein maakt en ootmoedig. Want wie en wat ben ik dat U omkijkt naar een dode hond als ik ben.

Zo wijst de Heere nooit een gemakkelijke weg. Dan zouden we er immers niets van leren. En uiteindelijk geen genade voor nodig hebben. Want dan weten we het wel. En kunnen we het wel. Een liefdedienst voor de Heere houdt aan de ene kant in dat we bereid zijn voor de Heere te leven. Maar aan de andere kant ook weten dat de weg achter de Heere een kruisweg is. Een weg van verdrukking. Van verdriet en pijn. Van niet weten waar de weg heengaat.

Nogmaals, dat geldt elk van Gods kinderen. Van klein tot groot. Van jong tot oud. Niemand uitgezonderd. De Heere onderwijst. Hij roept. Hij is getrouw. Hij wijst mensen Zijn weg. Doch in dit alles zal blijvend genade verheerlijkt worden. Er is een tegenop zien van het volgen. Er is een nodig hebben van de Heere in het gaan van die weg. En uiteindelijk de verwondering dat de Heere Zijn Woord heeft waargemaakt.