De vrucht van de wedergeboorte.

Het Woord is er zo duidelijk in. De eerste vrucht van de wedergeboorte is de liefde. Aan de vruchten die de boom geeft wordt de boom gekend. Wanneer er in het leven van een mens deze eerste vrucht van genade wordt gemist, welke boom vertegenwoordigt het leven dan? De liefde, als vrucht van genade, verbreidt een heerlijke reuk in het leven van Gods kinderen. Genade verbreekt het hardste hart. Zodat er op Gods tijd en op Zijn wijze altijd gezien wordt van deze vrucht van de Heilige Geest. De ware liefde is de liefde tot God. Met direct daaraan verbonden de liefde tot mensen. We moeten deze liefde dus niet verwarren met de eigenliefde. De liefde waarin het eigen ik centraal staat. Waarin het in het leven om alleen jezelf gaat. De liefde die de Heere door Zijn Geest mensen leert doet vragen: Heere wat wilt Gij dat ik door en met die liefde doen zal. De Heere geeft dan nooit opdrachten waarin mensen worden gespaard. Of opdrachten om er beter van te worden. Er wordt daarentegen altijd zelfverloochening gevraagd in het leven van Gods kinderen. En, heel wonderlijk, van dat geven worden mensen toch nooit minder. Geven zodat die ander er beter van wordt. Wat is heerlijker te zien of op te merken. Het is immers in het leven van Gods kinderen zaliger te geven dan te ontvangen.

Er is in het leven een schijnbare vrucht van genade. Ook daarin speelt de liefde een rol. Het is de eigenliefde die hierboven werd genoemd. Er wordt gegeven om in eer en aanzien bij mensen te komen. Om geprezen een geroemd door het leven te gaan. Wanneer die niet direct gebeurt, men zal dan de eigen eer zoeken. Overal vertellen hoe goed men is. Welke goede werken men heeft verricht. Maar het is naar het Woord dat de linkerhand niet weet wat de rechter doet. Daarentegen geldt dat  de Heere, Die ziet wat in het verborgen wordt gedaan, het in het openbaar zal vergelden Hij ziet namelijk niet naar de goede werken op zich. Hij ziet het hart aan. Hij zal Zijn Woord ook in deze waarmaken. Het kan heel lang duren, maar de Heere vergeet niet wat Hij heeft beloofd of toegezegd. Ook al kijken Gods kinderen er niet naar uit. Rekenen ze er niet op. Soms geheel onverwachts mogen ze keer op keer opmerken hoe de Heere in het leven de eerste en de hoogste plaats vervult. Want, staat er in het Woord, want Ik zorg voor u. Geen berg zal te hoog zijn, geen zee te diep voor diegenen die mogen weten te leven van genade. De genade die als liefde wordt ervaren. De liefde die tot wederliefde noopt. De wederliefde, die de eerste plaats in het leven van de vruchten van genade heeft.

Liefde leert onvoorwaardelijk geven. Liefde kent geen wrok of wrevel. Liefde ziet waar liefde nodig is. En de Heere brengt met de geschonken liefde altijd daar waar Hij Zijn kinderen met die liefde kan gebruiken.