Liefde

Wat hebben we het gemakkelijk over de liefde. Maar weten we wel wat liefde is?

Er zijn veel soorten liefde. Er is eigenliefde. Die zoekt van geven beter te worden. Er is ook gevende en gunnende liefde. Met als oogmerk: wanneer die ander er maar beter van wordt. Maar bovenal is er de liefde uit God door de Heilige Geest. En dan vanuit die Bron zien we als eerste vrucht liefde die zijn hoogtes en dieptes kent.

Wanneer Gods Geest in het hart woont en werkt komt dit openbaar in de liefde. En wat deze liefde inhoudt staat in 1 Cor 13. De liefde vergaat nimmermeer. Dat is bijzonder. Wanneer Gods Geest de liefde eenmaal in het hart heeft gelegd, dan zal deze nooit meer wijken. Hoe donker ook wegen kunnen zijn of worden. Hoe het donker ook zal proberen de liefde teniet te doen. Altijd weer zal de liefde het overwinnen.

Wanneer we mogen weten van het licht van Gods liefde dan verdragen we het niet wanneer de donkerte in ons hart wil binnendringen. Er komt een roepen en smeken tot de Heere. Het vragen naar Zijn weg. Naar Zijn troost en onderwijs. Door Woord en Geest wordt dit elke keer opnieuw geschonken. Het eerste wat dan openbaar komt is de liefde. De liefde die sterker is dan de dood. De liefde die mensen van zichzelf niet hebben. Deze liefde verdrijft het donker. En maakt het leven weer licht. Ja, de liefde uit God verdraagt het donker niet. Integendeel, die liefde is altijd in oorlog met het donker.  

Wanneer je weet van het licht van de liefde door het werk van Gods Geest, dan herken je ook het donker wat in het hart zijn intrede zal willen nemen door de omstandigheden. Dat werkt dan altijd weer het zoeken naar het licht wat alleen de Heere door Zijn onderwijs middels het Woord en door Zijn Geest kan en wil  schenken. Gods kinderen kunnen in het donker niet leven. Het komt hen dan over alsof de Heere hen heeft verlaten en vergeten. Ja, zo kunnen ze niet verder leven. Zo verspreiden ze zelf geen licht. Zo trekken ze zich terug en lopen ze als een stroom Hem aan.

De Heere laat Zijn kinderen niet eeuwig in het verdriet. Op Zijn tijd en wijze geeft Hij antwoord en leidt Hij verder. Al Gods kinderen leren: het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Hij geeft wijsheid en verstand. En doet het donker opklaren.

Ja, en dan is het weer als voorheen. De liefde is als eerste vrucht van deze Gods ontmoeting een feit. En vanuit deze liefde wordt de weg vervolgd. En kan weer worden geschonken wat is ontvangen. Ook dat is een teken van het ware werk van de Heere. Gods kinderen willen nooit voor zichzelf houden wat de Heere hen schenkt. Ze verspreiden het licht en ze geven ook licht.

Echter, daar zijn diegenen die het licht niet kennen. Ze leven voor zichzelf en gaan eigen wegen. Ze weten het allemaal heel goed. Ze verzetten zich tegen het licht en geven zich er niet aan over. Ze zijn hard en verhard. Ze hebben geen gebrek. Ze staan niet open voor het licht wat ook het Leven is. Maar alleen door te wandelen in het licht door Gods Geest komt het leven met de Heere openbaar. Datgene waar Hij Zijn zegen over schenkt.

Gods verborgen omgang vinden zielen waar Zijn vreze in woont. Het heilgeheim wordt aan Zijn vrinden naar Zijn belofte getoond. Daarom alleen houden Gods kinderen het oog gericht op God. Ze ontwijken het donker en zoeken altijd weer naar de wegen van de Heere. Om in dat licht te wandelen. Ja verder te groeien in wijsheid en kennis. Die door Gods Geest wordt gewerkt in het hart van allen die door Hem zijn gekend.