Hebt gij Mij liever dan deze?

De Heere is een jaloers God. Hij vraagt niet weinig maar alles van Zijn kinderen. Het leven met Hem is een voortdurend zijn aan de troon van de genade. Om door Gods Geest geleid te luisteren naar datgene wat de Heere te zeggen heeft. Tijden van licht en donker wisselen elkaar af. De ene keer is het zo duidelijk wat Hij vraagt. Een andere keer is het een langer wachten op Gods inspraak. Doch altijd is daar direct de strijd  aan de roep verbonden. Zeker willen ze de Heere volgen. Zeker willen ze gehoor geven aan de stem die heeft geklonken. Maar hoe moet het toch ooit goed komen. Genade leert vertrouwen op de grote Opdrachtgever. Doch de vraag van Gideon wordt toch verstaan wanneer deze zucht om een teken. Het is een uitzien naar het moment waarop Hij Zich met meer kracht openbaart. Elke opdracht houdt een volkomen gewilligheid in. Een onvoorwaardelijk volgen  waarheen de weg ook leidt. Maar zonder strijd zal het nooit gaan. Daar zijn de bestrijders van binnen en van buiten. Waar uiteindelijk altijd de welbekende vraag met klem wordt gesteld: Hebt gij Mij liever dan deze? Keuzes in het leven moeten gemaakt worden om de Heere te volgen. Dit zijn altijd keuzes tegen het vlees. Wat graag zichzelf op de troon ziet. Vasthoudt aan dat wat veilig en goed is. De Heere zal echter niet rusten. Onverbiddelijk wijst Hij de weg.  Het wonder van genade is om in deze steeds weer aan de kant van de Heere te mogen vallen. Het uit te roepen: Gij weet alle dingen. Gij weet dat ik U liefheb. Dan zijn daar ook zo duidelijk in het geloof direct eraan verbonden de beloftes die de Heere in Zijn Woord schenkt. Houd in uw weg het ook op God gericht. De uitkomst zal niet falen. Ik zal u niet begeven, noch verlaten.

De Heere leidt Zijn kinderen door dit leven. Elk kind van God krijgt een persoonlijke weg. De Heere heeft hierbij altijd Zijn eigen eer op het oog. Aan elke weg die wordt gewezen is een doel verbonden. De meerdere verheerlijking van Zijn Naam. Hoe meer genade, hoe meer de Heere van Zijn kinderen vraagt. Hij vraagt de volledige inzet van allen die Zijn Naam ootmoedig vrezen. Het onvoorwaardelijk volgen is een eerste vereiste. Het zich geven voor de zaak van de Heere vraagt het gehele hart. Daar onlosmakelijk aan verbonden is het dagelijks tot zichzelf inkeren. Met de vraag: Zie of er in mij een schadelijke weg is. Leid mij op de eeuwige. De Heere zoekt Zich zo blijvend de eerste en de belangrijkste plaats in het leven van al Zijn kinderen.

Geen van Gods kinderen zal kunnen zeggen dat het in dit leven de hemel op aarde is. Het Woord leert dat het uitnemendste moeite en verdriet is. Dat de dagen van de duisternis vele zullen zijn. Het blijft altijd een eenzaam pad om de Heere te volgen. Waarbij het genade is te mogen opmerken dat er toch ook de vele zegeningen zijn die het zo maken dat het toch kan. Juist op de momenten waarop men de harp aan de wilgen zou willen hangen.

Hebt Gij mij liever dan deze? Het is de vraag die komt tot elk van Gods kinderen. Het is genade het met Hem te wagen. Op Hem te vertrouwen. Het van Hem te verwachten. Niet voorop te lopen. Achteraan te sluiten. Daar ik op Gods inspraak wacht. En zalig hij die in dit leven de God van Jacob tot zijn hulp heeft. Abram kreeg de opdracht de zoon van de belofte te offeren aan de Heere. In het geloof ging hij de weg die hem was gewezen. Tot het laatst mocht hij gehoor geven aan de roep van Hem Die hij meer liefhad dan zijn eigen kind.


<