Een christelijke levenswandel.

Hoe sta je nu als christen in het leven. Wat wil de Heere nu van een mens die weet wat genade is. Genade heeft ontvangen. En ook heeft geleerd wat de Heere wil dat hij met die ontvangen genade doet. De Heere wil dat hij leert ervan en eruit leven. Al de dagen van zijn leven. Delen van dat wat hij ontvangen heeft. Leven uit wat hij ontvangen heeft. Zodat hij dagelijks meer genade ontvangt. En dat is nu het wonder. Van het uitdelen niet minder worden. Niet armer. Maar juist rijker.

Genade is gunnend. Wat je hebt ontvangen, daar mag die ander die op jouw weg komt van meegenieten. Genade is echter ook hebberig van aard. Genade leert dus niet betweterig te zijn. Maar juist als iemand die als bezittend niets hebbend is van die ander ook mee te nemen. Mensen die weten wat genade is, zoeken dus dagelijks uit te delen en dagelijks meer genade te ontvangen. Wat een wonder!

Het is als de gelijkenis van de talenten. Je krijgt talenten van de Heere. Dat is dus genade. De één krijgt er één, een ander dertig. En weer anderen ontvangen honderd talenten of meer. Wat wil de Heere nu dat je met die talenten, die ontvangen genade doet. In de grond stoppen? Ermee achter de geraniums gaan zitten? We weten wat er gebeurde toen de Rentmeester vroeg wat er gebeurd was met de talenten. De één had ze weten te verdubbelen. De ander had echter niets ervan weten te maken. Met alle gevolgen van dien.

Wanneer we lezen in Matthëus 25, dan gaat het in wezen over de talenten. De talenten die je ontvangen hebt van de Heere. Talenten die kunnen worden gezet onder de noemer van de Liefde. Gunning. Als is het maar zo weinig dat je ze onder de lijst van die ene ontvangen talent moet zetten, je doet er wat mee. De Heere zorgt er namelijk voor dat Hij, ook al is het maar één ontvangen talent, je zet waar je die talent moet gebruiken. Niemand krijgt van de Heere voor niets talenten. Hij geeft bij de geschonken talenten ook de opdrachten. Nooit behoef je te vrezen, want de Heere is bij je wanneer Hij je brengt op de plaats om te woekeren met je talenten. Hij legt je de woorden in de mond. Hij schenkt je de middelen die je nodig hebt. Dit alles in een weg van vertrouwen op Hem. Wachten op Hem. Het overgeven aan Hem. Heere, wees Gij mijn Gids, op heel mijn levenspad.

Volmaakt is niemand. En altijd weer is het in een weg van woekeren met talenten eigen onvolkomenheden zien. Maar ook weer datgene wat je in het zien daarvan leert. In een meer ontvangen van talenten. Het kan zijn dat het zo stil lijkt. Dat het lijkt alsof je nergens nodig bent. Dat het lijkt alsof je niets meer bij leert Dat brengt dan weer bij de Heere. In donkerheid. Met de vraag of de Heere je is vergeten. Of Hij je om welke reden dan ook heeft verlaten. Juist dan wil de Heere je verder leiden. Je laten zien dat je nog meer en nog grotere dingen zult zien. Dingen die je nooit had kunnen bedenken. Maar die de Heere in de weg van het wonder van het schenken van genade waarmaakt.

Het is zo gevaarlijk om met het denken van het hebben van een talent op een rustbed te gaan liggen. Met de gedachte dat het allemaal wel goed zit. Dat het wel goed komt. Het is als kussentjes onder de oksels naaien. Want het is uiteindelijk met een ingebeelde hemel verloren gaan. De Heere vraagt van elk mens die leeft van dagelijks ontvangen van genade het woekeren met de talenten. Het smeken of de Heere dan hun Leidsman wil zijn. Ook deze dag. Het is een leven bij de dag. En een terugkijken op die dag. En wanneer er in die dag geen talent is verdubbeld, dan is er verdriet. Zorg. Een kijken naar jezelf. Heere, U beloofde dat ik als Mefiboseth dagelijks aan Uw tafel zou worden gespijzigd. U zou me dagelijks wat leren. Wat was het dan dat U me deze dag wilde laten zien, wat ik gemist heb.

Het afhankelijke leven met de Heere is het leven van achteraankomen. Luisteren. Stil zijn. Wachten. Doen wat de Heere van je vraagt. Inkeer tot jezelf. Afkeer van de zonde. Terugkeer tot Hem. En vandaar uit elke dag in afhankelijkheid van Hem je weg gaan. Om van en door Hem geleerd te worden. Een dag zonder de Heere is een verloren dag. Een dag zonder het zien van Hem werkt verdriet. Knielen voor Zijn troon. Smeken om antwoord in het dan zo donker en duister zijn.

Groot is de trouw van de Heere die het gebed van elke smekeling aan Zijn troon hoort. En op Zijn tijd en wijze de geschonken genade toch weer verdubbelt. Niet om ons. Maar om Zijns Naams wil. Omdat Hij in Zijn heilsplan mensen wil gebruiken om anderen de weg te wijzen. Met als kroon het ontvangen van meerder genade voor jezelf. En eenmaal de volledige erfenis.