Merk op mijn ziel.

Mensen zijn van huis uit allen hoogmoedig. Ze zoeken grote en fijne dingen. Daarom stelt het leven zo vaak teleur. Het ene moet nog mooier zijn dan het andere. En wanneer de Heere er niet in blaast, men wordt te laat wakker. Om te zien dat het allemaal voorbij is gegaan. Er was van eeuwigheidswaarde niets bij.

Door Gods Geest geleid krijgen Gods kinderen een geheel andere kijk op de dingen. Men staat heel anders in het leven. Wat voorheen van belang was, het telt niet meer mee. Er is nog maar één ding wat trekt. Dat zijn de dingen die Boven zijn.

Wat zijn de dingen die van Boven zijn? Het is datgene wat voortkomt uit de Heilige Geest. Het is het werk van Gods Geest. Die dode mensen levend maakt. Die in het hart uit Christus legt. Levende mensen worden geleid door Gods Geest. En overal zullen ze Zijn vruchten wegdragen. Ze leren de Heere kennen in Zijn Namen. Ze worden ook wonderlijk in hun doen en laten. De wereld begrijpt hen niet. De godsdienst evenmin. Ze zijn vreemdelingen op deze aarde. Toch gaan ze door. En maken zich kenbaar in hun woorden en daden. De kracht die van hen uitgaat zal genezend en helend zijn. Het is de kracht van de liefde. De zachtheid. De mildheid. De troostrijke woorden die gesproken mogen worden. Een hand die streelt.

Ze leren de Heere kennen in Raad. In Sterkte. In Vrede. Ze behoeven zichzelf niet te promoten. Niet groot voor te stellen. Want in zichzelf zijn en blijven ze niets. Dat is nu het wonderlijke werk van Gods Geest. Kleiner worden in zichzelf. Maar Christus groeit in hen.

Hun oude natuur speelt zo vaak op. Zo moedeloos. Zo vermoeid. Zo bang. Maar juist daarom leren ze het van de Heere te verwachten. Die mild blijft schenken en nooit verwijt. Die nooit alleen laat. En altijd weer te hulp schiet.

Wat hebben Gods kinderen een machtig God en Vader in de hemel. Hoe zien ze steeds weer de leiding van Gods Geest. Wat moeten ze vaak beschaamd het hoofd buigen. Wanneer ze het weer niet op hebben kunnen brengen het van Hem alleen te verwachten. Met hoeveel wijsheid laat de Heere door Zijn Woord en Geest zien wie ze zijn en blijven. Wat is Hij een God Die gesteld is op Zijn eigen eer.

Het leven van Gods kinderen is een voortdurend opmerken. Zien waar en hoe de Heere spreekt. Wat Hij schenkt en wat Hij onthoudt. Waar Hij brengt en waar Hij vandaan houdt. Hoeveel tranen vloeien wanneer men niet wordt geduld. Niet wordt geacht. Wanneer later wordt gezien dat de Heere niet wilde dat Zijn kinderen op die plaats waren.

Merk op mijn ziel. Niet klagen. Alleen dragen. Vraag maar om kracht. Hij is Getrouw. Hij zal niet alleen laten. Hij zal niet doen omkomen. De weg kan zo donker lijken. Zo vol gevaren zijn. Zo uitzichtloos. Zo onbegrepen. Houd aan. Grijp moed. Het leven met de Heere is geheel wat anders dan het leven met de naam van de Heere Jezus op de lippen alleen. Het is een zich geheel toevertrouwen aan de zorg van de Heere. Om van en door Hem geholpen te worden op Zijn tijd en wijze. Het kan lang duren. Uitzichtloos lijken. Maar Hij Die belooft is getrouw. Die het ook doen zal.