Een leven met de Heere in de praktijk.

Het is heel mooi wanneer we trouw de kerkdiensten bezoeken. Daarbij ook nog in de week onder het Woord willen zijn. Deelnemen aan het verenigingsleven is rijk. Ja er zijn die nergens worden gemist. Toch kunnen het alleen maar uiterlijke dingen van vroomheid zijn. Een slechts plichtgetrouw vervullen wat wordt gevraagd.  Een leven met de Heere is een zaak van het hart. Het is een spreken met Hem over alles en iedereen. Het is een leven waarin niets zonder Hem wordt gedaan. Ja zelfs niet gedurfd. Van de meest kleine dingen tot de grootste zaken is het een nodig hebben van Hem. Een vragen van de weg die moet worden gegaan. Zeer zeker roept de Heere ons bezig te zijn met de dingen van Zijn dienst. Maar het is van meer belang hoe wij dat doen dan dat wij het doen. Heeft het ons hart? Wat werkt hetgeen we in de bijeenkomsten horen in ons leven uit.

Een leven met de Heere is geen leven van sleur. Het is een steeds opnieuw gesteld worden daar waar Hij ons wil hebben. In het leven worden Gods kinderen geoefend. En in die bekwaming ligt al weer direct een volgende taak. Met gaven en talenten daar zijn waar de Heere roept is een nauw leven met de Heere. Het is niet zo dat Gods kinderen het maar even doen. Of uit hun mouw schudden. Het blijft altijd een zuchten aan Zijn genadetroon. Om er in de eerste plaats zeker van te zijn dat het de weg is die de Heere vraagt. Vervolgens om Zijn hulp en bijstand in deze. Om daarna hetgeen werd verricht bij Hem terug te leggen. Te vragen om Zijn zegen eraan te verbinden.

Het gaan naar Gods Huis is het luisteren naar Zijn Woord. Er ligt altijd een boodschap in datgene wat wordt gehoord. Is het niet in het hoofdstuk wat gelezen werd, dan wel de psalmen die opklonken. De preek die werd gehouden mag zeer zeker kritisch worden beluisterd. Maar altijd ligt er onderwijs in. Het is niet zo dat alleen mensen in een bepaald kerkverband door de Heere kunnen worden aangeraakt. Of dat het alleen de preken die van deze of die dominee zijn. Het is Gods Geest Die het wondere werk van de bekering tot de Heere werkt. Of het nu is in een zeer wettische gemeente of in een meer evangelisch gerichte samenkomst. Gods Geest werkt het aanraken van mensen. Over kerkmuren heen. Al is het maar in het lezen van een scheurkalenderblaadje. Maar Hij zorgt ook voor het verder geleid worden van hen in een dergelijke weg. Al Gods kinderen weten van de strijd die ze in dit leven tot hun deel  krijgen. De moeite en het verdriet doen hen weten dat het hier beneden niet is. Ze zullen steeds weer om kracht en hulp vragen de reis door dit leven te maken. De Heere geeft hiertoe ook de beloftes in Zijn Woord voor hen die Hem vragen, vrezen en Hem nodig hebben. Hij zal niemand die in waarheid tot Hem mag komen negeren. Altijd weer zal er uitkomst komen. Gods kinderen weten dat het steeds gaat in een schijnbaar onmogelijke weg. Ze mogen zo de wonderen van de Heere vertellen. Wonderen gebeuren wanneer het onmogelijk is of lijkt. Wanneer de nood het hoogst is, dan is de redding nabij.

Geen van Gods kinderen glijden met een glijbaan de Hemel in. Het uitnemendste van dit  leven is moeite en verdriet. Maar zalig die in dit leven de God van Jacob tot Zijn hulp heeft. Die mogen weten dat zij steeds opnieuw de weg gewezen zullen worden.