Misbruik van het Woord.

<Wij kunnen ons verdiepen in datgene wat mis is. We kunnen elk gesprek vullen met het leed van onszelf of de ander. De gevolgen van de zonde hebben ons hart. Maar wat is nu de oorzaak van het leed wat de mensheid in haar greep houdt. Het is de diepe val in Adam. Daarbij zijn we het Beeld van God kwijtgeraakt. Ons verstand is verduisterd. Onze wil verlangt het verkeerde. Onze hartstochten zijn ontregeld. En zo is het in een leven zonder God een hel op deze aarde. Een doodlopende weg waarvoor we van nature blind zijn.

Het grootste wonder is dat God in Zijn Zoon naar deze ten ondergang gedoemde wereld wilde omkijken. Hij zond Zijn Zoon en door Hem is er de mogelijkheid om tot het verkrijgen van genade te komen. Dit alles door het geschonken geloof in Hem. Vanaf het begin tot het eind is het genade wanneer door de zonde gevallen mensenkinderen behouden zullen worden.

Maar laat ik bij het begin beginnen. De gehele mensheid is gevallen en verdoemelijk voor God. Wanneer een blinde de blinde leidt, ze zullen te samen in de gracht vallen. Blinde leidslieden van het volk laten, zo God het niet verhoedt, de gehele kudde verloren gaan. Anders, gebrek aan onderwijs wat door Gods Geest wordt geleid zal rampzalige gevolgen hebben. Er is geen enkele roering in het water. Er zal geen mens tot bekering of tot genade komen.

Gods Geest werkt echter onwederstandelijk. Al is er maar een handvol koren op het land, de vrucht zal ruisen als de Libanon. Altijd zullen middelen en wegen gevonden worden om het werk van genade te verheerlijken waar Hij dat wil. Het is de dwaasheid van de prediking dat er redding is voor een mens die gevallen is in de zonde en de misdaden. Misschien in de gevolgen van de zonde van een ander. Een krachtdadige omkeer is mogelijk in het meest hopeloze geval.

Nogmaals, verkeerd onderwijs kent zijn gevolgen niet. Dit geldt niet alleen een wereldling. Het Woord wat misbruikt wordt en op een verkeerde wijze gebracht zal vreselijke gevolgen hebben. Mensen die in hun gedachtewereld door misbruik van het Woord niet verder kunnen komen dan het woordje moeten richten rampzalige gevolgen aan. De aan hen toevertrouwde kinderen leren mogelijk vanaf hun jeugd dat God een verterend Vuur is. Dit voor hen die niet luisteren. Niet gehoorzamen. Er wordt geëist in Gods Woord en deze eis wordt hen meegegeven in een streng wettisch onderwijs. Het gevolg is een kramp die zijn weerga niet kent. Een vreselijke angst voor de gevolgen van ongehoorzaamheid aan het woord van hen die de Heere toch boven hen heeft gesteld. Een angst die zo in een ongezonde geestelijke groei, zo God het niet verhoedt, vreselijke gevolgen zal hebben. Dit alles door een macht die de uitdragers van het Woord hebben over jong leven. Ongehoorzaamheid is immers datgene wat Adam en Eva deed vallen in het Paradijs. De macht die uitgaat van geijkte zinnen als: Je moet luisteren. Je moet je ouders gehoorzaam zijn. Je moet je plaats als vrouw weten. Je moet vergeven. Je moet zwijgen. Deze alle zullen in het leven mogelijk gevolgen hebben die zijn weerga niet kent. Geen persoonlijkheidsvorming. Geen eigen mening. Angsten. Door Gods genade echter worden op de weg van diegenen die van eeuwigheid zijn uitverkoren mensen geplaatst die inzicht hebben in datgene wat heeft plaatsgevonden of plaatsvindt in het leven van genoemde slachtoffers van de verkrachters van Gods Woord.