Gekomen om te dienen!

Je hoort het overal: Ouderen en jongeren die de Heere Jezus willen dienen. Geen regels. Geen op- of aanmerkingen. We willen alleen de Heere Jezus dienen. En dat een ieder op zijne wijze. Zoals hij of zij denkt dat het goed is.

Dat wat de Heere Zelf in Zijn Woord heeft aangereikt is niet bekend. Is niet bevindelijk geleerd. Althans, zo lijkt het. Want wie de Heere wil dienen heeft geen weet van Zijn zeggen: Ik ben niet gekomen om gediend te worden. Ik ben enkel en alleen gekomen om te dienen. En om te dienen moet je je willen laten dienen. Moet je gaan inleven hoe nodig het is dat Hij je dient. Wat is dat dienen van de Heere Jezus? Het is Zijn lijden en Zijn sterven en Zijn opstaan uit de doden. Daarmee heeft Hij vergeving van zonden bewerkstelligd. En voor vergeving van zonden heb je zondekennis nodig. Ontdekt worden aan jezelf. Inzien wie je zelf bent. En dat keer op keer. Schuld en tekort inleven. Ootmoed, vernedering. Buigen onder het heilig recht. Het vragen om vergeving.

Maar niet dat alleen. De Heere heeft meer verdiend. Hij kan en wil en moet met meer dienen. Er is vergeving van zonden. Elke dag weer. Maar in die vergeving van zonde is een opstaan in een nieuw leven mogelijk. En niet alleen mogelijk. Maar ook noodzakelijk. In een ander leven opstaan. Een leven in de Ander. In de Heere Jezus Christus. Een leven van voortdurende loutering en heiliging.  En in dat leven is het een sterven aan alles wat buiten de Heere Jezus Christus is. In een heel leven is het nodig elke dag ontdekt te worden aan zonde en schuld. En zonde en schuld is het niet houden van Gods Heilige Wet. In de tien geboden staat duidelijk geschreven wat wordt verwacht van het nieuwe leven met en in de Heere Jezus. Als leidraad in het leven zijn daar de tien geboden. De wet van God.  En de HC geeft duidelijkheid over de inhoud van elk. En wie staat dan niet schuldig? Wie heeft dan het recht een ander te oordelen. Bij het inleven van wie je zelf bent voor de Heere in de spiegel van Gods heilige wet.

Nogmaals, wanneer de Heere door Woord en Geest ontdekt aan zonde en schuld zal er een zoeken komen naar een Middelaar. De Heere Jezus zal Zich stellen tussen de zondaar en God de Vader. En in het geloof zal beleden worden dat Deze ons zal kunnen redden. Men zal niet meer willen zondigen. Zo zal er een nauwgezet leven komen. Dat heeft niets te maken met je er op voorstaan dat je de Heere dient. Wie zal de Heere recht kunnen dienen? Er zal een bede in het hart blijven of de Heere wil ontdekken aan elke schadelijke weg. Of Hij dus wil blijven dienen. En het aangesproken worden op dat wat niet is naar Gods wil zal niet worden weggeveegd maar leiden tot zelfonderzoek. Het kunnen zomaar de kleinste dingen zijn die we zelf niet voor zonde houden en die het toch zijn. Alles wat zonde voor een mens wordt zal leiden tot berouw. Tot verdriet om die zonde. Om het eenvoudige feit dat de Heere tekort is gedaan.

We willen de Heere Jezus dienen. Het zijn in wezen loze kreten. Kreten zonder het besef van zonde en schuld. Kreten zonder het verloren te zijn gegaan onder Gods heilig recht. Want was dat in de beleving zo geweest, dan zou een mens roemen in een dienende Heere Jezus. Die alles heeft gegeven om vergeving van zonden en een nieuw leven mogelijk te maken.

Het volk gaat verloren omdat het zonder kennis is. Je merkt het overal. Er is geen kennis van dat wat in het Woord helder en duidelijk wordt verwoord. Een Herziene Statenvertaling is daar niet voor nodig. De Heere leert wat geleerd moet worden. En als de Heere iets leert dan lees je wat je nooit eerder las. Dan wordt namelijk zijn Woord in je hart opengelegd. Hij dient. Door Zijn Woord en door Zijn Geest. Keer op keer. En als dit je deel wordt, dan staat je verstand met eerbied stil.