Geen verandering maar een vernieuwing.

In het leven moet een bekering plaatsvinden. Er moet een verandering komen in de wijze waarop geestelijk dode mensen hun weg gaan. Dat is het wonder van de genade. De Heilige Geest raakt mensen aan. Legt liefde in het hart. En zorgt in het verdere voor een waarachtige bekering.

Om het nog even samen te vatten: We zijn in de val in Adam uit God gevallen. We zijn dus niet uit de Heere Jezus gevallen. We zijn in de val in Adam het Beeld van God kwijtgeraakt. In het Paradijs waren mensen Zijn beelddragers. Ze waren goed geschapen. Naar Zijn Beeld. Dat beeld zijn ze kwijtgeraakt. Ze zijn niet een beetje gevallen. Ze zijn doodgevallen. Zonder een wonder zijn ze ten dode opgeschreven.

In de tijd is er een Middel gekomen om toch weer tot dat Beeld van God te komen. De Heere Jezus heeft met Zijn lijden en sterven, ja met Zijn opstanding een nieuw leven aangebracht. En wie daarin geloven mag zal niet sterven maar leven. In de tijd dat mensen leven zal er een wonder moeten gebeuren. Ze zullen moeten gaan ZIEN dat ze dood zijn. Dat ze op weg zijn naar de rampzaligheid. De Heilige Geest, de Werkmeester van het wonder van de genade zal hen stilzetten. En zo zal er een zoeken komen om toch weer het Beeld van God terug te krijgen.

Natuurlijk zullen mensen proberen zalig te worden. Ze zullen bij tijden proberen geen verkeerde dingen meer te doen. Ze zullen er achter komen dat dat niet lukt. Hoe meer ze het proberen, het wordt steeds onmogelijker. Ze zullen zien dat ze geen zonde doen, maar zonde zijn. Onbekwaam tot enig goed. Ja de beste werken zijn met zonde bevlekt. Dan zal het uiteindelijk uitlopen tot een totaal omkomen. En in dat omkomen ligt het behoud in de tussenkomst van de Heere Jezus. En wie op Hem leert vertrouwen zal nooit beschaamd uitkomen. Het is een levenslange les om Hem te leren kennen. Op de leerschool van vrije genade wordt geleerd dat geen enkele verandering zal behouden. Er zal een volkomen vernieuwing in het leven moeten gebeuren. Een vernieuwing waarin het hart is betrokken. Dat hart moet van dood levend worden gemaakt door de werking van Gods Heilige Geest. Het stenen hart moet plaatsmaken voor een nieuw hart. Daar zal de Geest van God in gaan wonen. Die Geest zal de strijd aanbinden tegen de geest uit de afgrond. Die niet alleen bij anderen maar vooral in zichzelf wordt gezien. Er zal een totale metamorfose plaats moeten vinden in het leven. We moeten niet worden veranderd maar vernieuwd. We moeten niet een ander mens worden .Maar van een ANDER.

Alleen die verandering, ja die bekering zal voor God kunnen bestaan. God zal in mensen Zijn Beeld terug moeten vinden. Dat kan alleen wanneer Christus de hoogste, ja de enige plaats in het leven heeft ingenomen. Wanneer mag worden gezegd: Hij is de mijne en ik ben van Hem. Dan ligt het hart niet in datgene wat van de wereld is. Dan ligt het hart Boven. En zoeken we ook datgene wat Boven is. Wanneer de Heere dit werk is begonnen in het leven van mensen, Hij zal het ook afmaken. Zo blijft ieder kind van God levenslang een leerling op de school van vrije genade. Hij zal door Gods Geest geleid de ene les na de andere ontvangen. Hij zal worden gerechtvaardigd door het geloof in de Heere Jezus. Maar Hij zal ook geheiligd worden door Zijn bloed. Dan zullen er direct de vruchten van genade zijn.