Een nieuw leven.                

Het is niet moeilijk te geloven wanneer alles mee zit in het leven. Wanneer men de wind in de zeilen heeft, het is zo gemakkelijk te getuigen van de liefde van God. Maar zodra de stormen in het leven gaan woeden, de strijd begint. Strijd van binnen en van buiten. Oorzaak en gevolg liggen zo dicht bij elkaar. Het leven is niet eenvoudig. Hier beneden is het niet.

Echter, het moet wel beleefd worden. We geloven er nog niet direct alles van. Denken zelf van het leven wel iets te kunnen maken. Al Gods kinderen ervaren het echter anders. Op de leerschool van het leven wordt de ene les na de andere geleerd. Het is onderwijs wat tot de slotsom komt dat in een levenslang proces wordt geheiligd. Heiligen gaat in een weg van afsnijden van alles wat buiten God en Christus is. Het is een louteren in de smeltkroes of oven van dit aardse bestaan. Hoe moeilijker het leven, hoe zwaarder de lessen. Maar dit geeft dan ook een heel bijzondere uitkomst. Zilver of goud is het beeld van de geheiligde mens. Geoefend door de Heilige Geest. En in het hart ligt de genade van Christus in meerder of mindere mate. Het verliezen van zichzelf gaat niet zonder pijn. Maar de kroon moet worden omgekeerd, omgekeerd en nog eens omgekeerd. Jezelf verliezen en in die weg Christus’ Beeld verkrijgen.

In de eeuwigheid heeft God Zijn plan met mensen gemaakt. Om hen als radertjes in dit wereldgebeuren zalig te maken. Om zo te leven tot Zijn eer. In deze weg van zaligen zullen zij in het ambt van alle gelovigen Zijn lof vertellen. Hem verheerlijken tijdens al de dagen van hun leven. Wie er dan ook op hun weg komen, ze zullen altijd weer onderwijzen in de weg die is tot de zaligheid. Onderwijzen gaat niet in een weg van iemand naar de mond praten. Onderwijzen is geven uit Christus. Wijzen op alles wat buiten Hem ligt en voor God niet kan bestaan. Dit maakt niet altijd vrienden. Er komt veel weerstand tegenop.

Het mooiste in dit leven is uit Christus te spreken. Uit de Schat Die in de hemel wordt bewaard anderen deelgenoot te maken. Zij zingen het uit de psalm: Kom ga met ons en doe als wij. In een weg van zaaien ligt het grootste vermaak van een christen. En wanneer het zaad ontkiemt, de bloemen gezien worden, de dank stijgt op tot God. Die Zijn Geest aan het werk van hun handen wilde verbinden. Zo mogen ze een middel zijn in Gods hand.

Genade wordt doorgaans gegeven in de meest moeilijke wegen. In een weg van omkomen en vastlopen ligt, door de dood heen, het leven. Een nieuw leven. Het leven in Christus. O, hoe groot is het goed dat wordt gegeven. Elke dag weer wordt ervaren dat er meer is te verkrijgen. Genade is alles wat voor niets wordt gegeven. Wat betaald is op de heuvel van Golgotha. Waar in een weg van recht is voldaan aan  de schuld van mensen. Het bloed van de Heere Jezus Christus wast en reinigt alle zonden van Gods kinderen. God ziet in hen geen schuld. Het was als hadden ze nooit ene zonde gedaan.

Welzalig is de mens die het mag gebeuren, dat God, naar recht, hem niet wil schuldig keuren. Maar in een leven van dankbaarheid zal vervolgens ook blijvend gevraagd worden: Zie of er in mij een verkeerde weg is. Leid mij op de eeuwige. Gods kinderen leren hun oude hart kennen. Ze weten dat de strijd van binnen ook een heel leven zal blijven woeden. Het vlees zal altijd blijven strijden tegen de Geest. Ze ervaren steeds weer hoe ze, wanneer ze niet door Gods hand worden vastgehouden, opnieuw tot zondigen in staat zijn. Gods Woord leert hoe David, de man naar Gods hart, viel. Simson, een richter uit Gods hand, leidde een dwaas leven.

Al Gods kinderen worden door Gods Geest steeds opnieuw in het dal van de ootmoed gebracht. Steeds weer leren ze hun schuld belijden. En in de vergeving en nieuwe genade wordt de weg vervolgd.