Een nieuwtje

Veel mensen zijn uit op nieuwtjes. Je zou kunnen zeggen: Ze hebben geen kleurentelevisie. Het grootste nieuws duurt drie dagen. Dat wil zeggen: het is zo voorbij. Dus hoe meer men hoort, hoe liever men het heeft. Het houdt hen bezig. Het vult hun dagen. En niet zelden wordt er de helft bij verzonnen om het verhaal nog mooier, ja aannemelijker  te maken.

Een nieuwtje doet de ronde. Vragen worden gesteld. Doorgaans weet men snel de juiste persoon te vinden om zo precies mogelijk  te weten te komen wat er aan de hand is. Heel overtuigd wordt met een zeker eergevoel om dit te kunnen doen het antwoord voor waar doorverteld. Het wordt al mooier. En mooier. En, ’t was uit de eerste hand.

Maar dan. Niet zelden blijkt het verhaal wat met zoveel overtuiging werd verteld  achteraf een grote vergissing. In plaats van een soort eergevoel om de uitbrenger van het nieuws te zijn komt (hopelijk) schaamte. Dingen zijn geopperd. Voor waar gezegd. Het vuur is aangewakkerd. Het leed geschied.

Dan opeens rijzen andere vragen. Wie was degene die met het verhaal kwam. Wie was degene die dit op zijn geweten heeft.

Aan de zijlijn staat een andere schare. Met gesloten mond, gevouwen handen en betraande ogen. Afwachtend. 

Een nieuwtje. De duivel heeft een nieuwtje. Het is het nieuws om als God te kunnen zijn. Het is het nieuws om te luisteren naar datgene wat hij influistert. Het is het nieuws om te grijpen naar de verboden vrucht. Welke deze ook is.

Zondag aan zondag in de kerk. Beter weten. Maar niet beter doen. Een vals getuigenis. Behagen in het ongeluk van de ander. Hoe is het mogelijk!! Mensen kapot maken. Mensen in twijfel brengen. Door afgunst? Jaloezie? Hoe is het mogelijk!!

Er is een ander nieuws. Er is groot Nieuws. Er is een mogelijkheid om van die grote schare gezet te worden in de groep die daar met het oog omhoog staat. De weg is de weg van de schuld. Van de overtuiging en het overbuigen. Van het verlaten van de verkeerde, de brede weg om een andere gang in het leven te krijgen.  Te vechten tegen alles wat de duivel probeert aan te richten. Om in een nieuw en dan godzalig leven te wandelen.

Dan komt er een nieuwtje. Een mens, op weg naar een eeuwig verderf is aangeraakt door Gods Geest. Als een Saulus ligt hij daar op de grond. Hij weent. In een ogenblik heeft hij zijn schuld gezien. Het wordt omkomen. Maar van onder zijn eeuwige armen. Op zijn weg komen de mensen die het nieuws uit de hand van God hebben ontvangen. Geen enkele misgunning is aanwezig. Integendeel. Met veel kracht wordt het nieuws verteld. Daar is een mens aangeraakt door de Geest van God. En zie, hij bidt. Dan zal er in de hemel meer vreugde zijn om één zondaar die zich bekeert dan om die negenennegentig die verloren gaan. Omdat ze niet hebben gewild.