Wat nodig is.

Er moet in het leven een wonder gebeuren. Dat is nodig wordt ons verteld. Men moet wederom geboren worden. Van dood levend gemaakt. Het zijn de geijkte uitspraken in preken. En zondag aan zondag is het te horen door groot en klein. Het klinkt ietwat geheimzinnig. Van dood levend. Een wedergeboorte. Je kan er naar luisteren. Het kan je bezighouden. Het is nodig. Maar wat is nu precies datgene waar het over gaat.

Adam en Eva waren ongehoorzaam aan het bevel van God. Ze luisterden niet naar datgene wat van hen werd verwacht. Hierdoor deden ze iets wat fataal was. Ze raakten het beeld van God kwijt. En al hun nakomelingen met hen. Hen was niets anders te wachten dan de dood. En dat is datgene wat buiten God is.

De Heere richtte echter direct een verbond met hen op. Het genadeverbond. In de tijd zou het heilsplan worden uitgewerkt. Door het Woord van God, de Bijbel, en door Zijn Geest zouden mensen genade kunnen verkrijgen. Genade is datgene wat voor niets wordt gelegd in de harten van mensen. Die genade zou een totale verandering in de harten bewerkstelligen. De Bijbel noemt als eerste de rechtvaardigmaking. Gods uitverkorenen worden door het geschonken geloof in de Heere Jezus vrijgesproken van de schuld en de straf. Gereinigd door het bloed van de Heere Jezus. Door Zijn dood mogen ze delen in Zijn opstanding. En als nieuwgeboren mensen worden ze een leven lang voorbereid op de verschijning voor God. Ze worden zo met genade bedeeld dat ze zonder verschrikking voor Hem kunnen verschijnen.

In een nieuw en godzalig leven leren ze hier te gaan. Een leven wat geheel in dienst staat van God. Het belangrijkste is dat ze worden geheiligd. Want ze zien elke dag weer dat er van hen geen goed is te verwachten. Dat het niets was. Niets is en nooit iets zal worden. Door het afbrekende werk van hen door Gods Geest zullen ze de genade van de Heere ervoor in de plaats krijgen. Het zijn pijnlijke lessen om dat wat van jezelf is kwijt te moeten. De Heere geeft geen dagen die onnodig zijn. Elke dag weer komt Hij met Zijn plan in het leven van Zijn kinderen. Soms worden ze het zo moe. Dan valt het alles zo tegen. Een andere keer mogen ze door de genade die ze ontvingen weer verder gaan. Het komt in het leven van Gods kinderen aan op de vruchten. In de Bijbel wordt gesproken van de vruchten van de Geest en van het vlees. Het verschil is enerzijds datgene wat die oude mens zonder de Heere Jezus is. Anderzijds het beginsel van de nieuwe gehoorzaamheid. Om vanuit de liefde die hen is geschonken God en anderen te dienen. En dat in een weg die de Heere voorschrijft. Het zullen altijd wegen zijn die de afhankelijkheid van de Heere zo tonen. Geen gemakkelijke wegen worden Gods kinderen voorgehouden. Er wordt niet weinig gevraagd. De Heere heeft echter in Zijn Woord beloftes gegeven. Hij zal niemand begeven of verlaten. Hij zal hen nooit om doen komen. Hij zal woorden in de mond leggen. Hij zal hun val niet gedogen. Zo zal er steeds opnieuw moed en krachten worden gegeven om de weg die is gewezen toch te gaan.