Het omgaan met mensen.

In het omgaan met mensen leer je veel dingen. Tenminste, als je de tijd ervoor neemt je te verdiepen in het doen en laten van hen. Wanneer je je af gaat vragen waarom mensen zus of zo doen, dit of dat tegen je zeggen, het zijn vragen die niet altijd direct een antwoord inhouden. Het vraagt wel enige mensenkennis, misschien levenservaring om zover te komen de dingen in te vullen. En dan nog heel vaak niet direct maar stap voor stap. Elk, hoe klein contact ook, geeft meer duidelijkheid.

Laat ik bij het begin beginnen. Er zijn gevoelsmensen. Er zijn ook verstandsmensen. Er zijn mensen die volledig van uit de liefde van hun hart met anderen omgaan. Daar alle tijd voor willen nemen. Daar steeds weer energie in steken. Wanneer het niet lukt op deze manier, een volgende niet uitsluiten. Onvoorwaardelijk met hen spreken. Niet veroordelend, maar altijd in de weg van het behoud. Geen enkele behoefte dingen uit het verleden nog weer op te diepen op aan te halen. In de wetenschap dat dat toch direct weer tot een conflict zou leiden. Deze mensen groeien dan ook in het omgaan met mensen. Om de eenvoudige reden dat ze dagelijks met hen op deze wijze omgaan.

Er  zijn ook mensen die het omgaan met mensen puur zakelijk houden. Laat ik zeggen: kort door de bocht. Ze stellen hun mening en blijven daarbij. Wat dit met anderen doet beseffen ze niet of houden daar geen rekening mee. Zoals zij het zien of zagen blijft hun standpunt. En enige flexibiliteit is er niet. Het tot elkaar komen, de weg van het compromis is voor hen ook onbekend. In wezen staan ze boven mensen. Spreken zij de waarheid. Hebben zij het bij het rechte eind. Willen zij graag de dingen regelen. Wanneer anderen aangeven dat hun manier van reageren afstoot, ze begrijpen niet wat hiermee wordt bedoeld. En al snel is duidelijk dat dit einde verhaal is. Er is schijnbaar geen enkele mogelijkheid om nog verder enig contact te onderhouden.

De gevoelsmensen komen vroeg of laat weer zover dat ze het gaan proberen. Ze zetten weer een stap in de richting van die mensen die ze toch graag zouden willen behouden. Met heel vaak het gevolg dat zij opnieuw de klap te verwerken krijgen van het niet te kunnen komen tot een oplossing. Zij moeten in deze altijd maar weer tegen zichzelf strijden. Met zichzelf in beraad gaan. Wat is dan de weg om wel te komen tot het gewenste resultaat. Maar door elke diepte heen groeien ze. En steeds weer mogen ze ervaren dat de Heere het hart aanziet. Hen bemoedigt deze weg te gaan.

De verstandsmensen die puur met mensen omgaan alsof het een zakelijke aangelegenheid is zijn meest veel harder. Veel kouder. Kunnen zich ook niet of nauwelijks inleven wat gevoelsmensen ervaren. Het is niet altijd gemakkelijk een gevoelsmens te zijn. Maar wanneer het gaat over de liefde, zij hebben bij de Heere wel een streepje voor op anderen, die zo ongevoelig zijn in problemen of escalaties.