Nader onderwijs

In zonden ontvangen en geboren. Dat is onze staat buiten de Heere Jezus wanneer we worden geboren. We weten het ook zo goed. Het is ons al vanaf onze kinderjaren meegegeven. Er moet namelijk een wonder gebeuren in ons leven. We moeten van die doodstaat verlost worden. Alleen in een nieuw leven is er een eeuwige vrede en zaligheid.

Maar ook al weten we dat, hoe zal dat wonder in ons leven worden verwezenlijkt.

Dat is nu het werk van Gods Geest. Deze zal ons van zonden overtuigen en ons de weg wijzen tot de Heere Jezus. Hij is de Verlosser en de Zaligmaker. De Heilige Geest schenkt het geloof in Hem.

En dat is het dan?

Nee, dat is het niet. Want dan blijven we op de leerschool van de Heilige Geest. Een levenlang zal Hij ons leren. We krijgen meerder zelfkennis. We worden bestraft. Maar ook bemoedigd. We worden als het ware bij de hand genomen. En zo leren we steeds meer wat het leven met de Heere inhoudt. De Heilige Geest zal ons leiden in dit leven. En ons leren de weg die we hebben te gaan. Op die weg zullen we dagelijks onderwezen en verder geleerd en geoefend worden. In een weg van Woord en Geest. Geen dag zal er zijn zonder onderwijs. Alleen, dat moet ons verteld worden. En daar moeten onze ogen voor opengaan.

Uit genade mogen en moeten Gods kinderen de weg gaan die hen wordt gewezen. Natuurlijk zal daar ook veel tegenop komen. Dat was al zo toen de Heere Jezus op aarde was. Maar ook nadat Hij was heengegaan naar Zijn Vader in de hemel. Geen van de apostelen kon vertellen dat het gemakkelijk was op de weg die zij gingen in het geloof. Altijd weer bleek er de tegenstand. Die afkomstig was van de boze. De duivel.

Toch gingen de apostelen door met het werk wat de Heere hen had opgedragen. Niets of niemand kond hen daarvan afbrengen. Geen haat en geen nijd. Al Gods kinderen zullen ook nu nog deze weg gaan. En met Gods hulp blijven gaan. De weg van door mensen buitengesloten te worden. In deze tijd zouden we zeggen: ze worden geblokkeerd. Ze horen er niet bij. Ze willen met hen niets te maken hebben. Nee, ze horen niet bij hen die deze bedenkingen uit hun boze hart vreselijk  in de praktijk brengen. Mogelijk, zoals de FarizeeŽrs en de Schriftgeleerden met een vroom woord.

De Heere leert echter dat de eerste vrucht van genade de liefde is. De liefde tot God. En de liefde tot de naaste.De naaste zonder onderscheid. Die liefde is er altijd.

En die liefde zal niets en niemand kunnen uitdoven.