Rust en onrust.                                     
                                                                                                                                                                                                 

Wanneer een mens leert zien op de Heere Jezus, hij wordt gunnend naar anderen. Hij zou iedereen bij de hand willen nemen. Hij leert zingen: Kom ga met ons en doe als wij. Overal gaat hij vertellen van het grote goed wat weggelegd is voor hen die de Heere vrezen. De Heere Jezus is naar de aarde gekomen voor zondaren. En wanneer je Hem mag kennen, je bent een kind van God. De Heilige Geest zorgt ervoor dat slechte mensen vragen naar de Heere. Ze roepen: doe me open. Doe me open.

Zulke mensen laat de Heere niet staan. Vroeg of laat wordt Christus aan hen geopenbaard. Paulus wist van zichzelf de weg niet. Ananias legde het hem uit. Ruth begreep er ook zo weinig van. Naomi vertelde haar hoe ze moest handelen. Ieder krijgt een leermeester. Het kan je vader zijn. Je moeder. De dominee. De Heilige Geest zorgt ervoor. Hij zet mensen in om te onderwijzen.

Ieder christen heeft het verlangen te vertellen over de Heere Jezus. Ieder christen doet niets liever dan zijn gehele leven te besteden in de dienst van de Heere. Hij heeft een schat ontdekt die nooit vergaat. De Parel van grote waarde. Hij mag iedere dag meer leren van de Heere Jezus. Daar zorgt de Heilige Geest ook voor. Zo’n mens roept: ik was blind. En nu zie ik. Nu weet ik wie de Heere Jezus is. Hij is de Zoon van God. Hij is naar de aarde gekomen. Hij heeft het verlossingswerk volbracht. Mensen kunnen nog tot God teruggebracht worden. Door de Heilige Geest krijgen ze het beeld van God terug. Ze gaan God kennen. Ze worden geheiligd. Ze worden Gods kinderen genoemd. En uit hun hart komen de vruchten van de Heilige Geest. Liefde, zachtmoedigheid, vrede, barmhartigheid.

Christenen mogen geloven. Geloof heb je niet van jezelf. Het is een gave van God. Dit geloof kan heel erg op de proef worden gesteld. Het wordt geoefend. Het moet sterker worden. Het kan daartoe heel donker worden in het leven. Het kan net zijn of je helemaal alleen bent. Mensen kunnen roepen: Waar is nu God op Wie je bouwde? In moeilijke omstandigheden leren Gods kinderen meer op de Heere vertrouwen. Hoe zwaarder het leven, hoe meer ze de Heere nodig hebben. Hij houdt hen staande. Hij geeft hun kracht. Hij geeft hun wijsheid. Hij wijst hun de weg die ze moeten gaan. Gods kinderen kennen Zijn stem. Ze zingen: Ik heb het zelf uit Zijne mond gehoord. Ze gaan rustig en eenvoudig hun gang door het leven. Ze vertrouwen op geen mensen. Welzalig is hij die de God van Jakob tot zijn hulp heeft. Hij zal nooit beschaamd uitkomen.

De Heere Jezus was in het graf. Hij is echter opgestaan. Hij heeft de dood overwonnen. Hij heeft een eeuwig leven aangebracht. Christenen leren hier te leven zoals God het vraagt. Ze  weten dat dit heel moeilijk kan zijn. Ze weten dat dit komt omdat ze alleen naar de Heere moeten leren luisteren. Niet naar mensen. Ze volgen in alles hun Meester. Deze is in de hemel. Christenen mogen weten dat ze Hem daar eenmaal echt zullen zien. Ze kunnen er soms heel erg naar verlangen.

Christenen weten dat ze zondaren zijn. Dat ze dat ook zullen blijven. Maar ze mogen weten van het bloed van de Heere Jezus wat van alle zonden reinigt. Christus heeft hun zaligheid verdiend. Ze blijven altijd met lege handen voor de Heere staan. Wetend dat alles genade is wat ze ontvangen.

De Heere gebruikt Zijn kinderen. Hij zendt ze uit in Zijn wijngaard. Hij roept ze. Hij bekwaamt ze. Hij geeft hun Zijn Geest. Ze zaaien waar de Heere hen brengt. Ze wijzen op de Heere Jezus Christus. Overal waar ze komen leggen ze de weg eenvoudig uit. Ze zijn een middel in Gods hand.

Vanuit de liefde die in het hart is uitgestort. De keuze van Ruth is gemaakt. Uw God is mijn God. Uw volk is mijn volk. Er is een begeerte in het hart om tot eer van God te leven. Er is ook voor al Gods kinderen blijvend onderwijs nodig op de weg die naar het leven leidt.

De Heere zegt het eenvoudig: Ik ben de Weg. Ik ben de Waarheid. Ik ben het Leven. Wie tot Mij komt zal ik niet uitwerpen. Zoekt, gij zult vinden. Klopt, gij zult opengedaan worden. Al zijn je zonden als scharlaken, Ik zal ze maken als sneeuw. 

 

                                                                       Geve de Heilige Geest een weinig onrust.

                                                        En dan blijft er uiteindelijk straks een rust over voor het volk van God.