Onze Heere Jezus Christus.

God , onze Vader, in de Heere Jezus Christus. En dat alles gewerkt door de Heilige Geest. Een wonder van genade wat niet is te bevatten maar alleen te bewonderen. Een daad van liefde in het leven van mensen die naar de Heere van zichzelf niet vragen. Mensen die zoekend gemaakt zijn en wie zoekt zal vinden. Voor de één een zaak van zekerheid vanaf de jeugd. Voor een ander is een geheel leven nodig om gebracht te worden tot de Heere Jezus Christus. Om te mogen geloven dat Hij het is Die zalig maakt. Die Zich openbaart op Zijn tijd en wijze. Ook aan jou. Zelfs zij die het meest twijfelen weet Hij Zich te openbaren. En waar nodig, keer op keer Zichzelf te bevestigen. Misschien in een terugleidende weg. Waar je zelf niet meer aan had gedacht. Maar opnieuw in gedachten komt. Toen was het immers waar. Een waarheid waarvan je de inhoud niet kende. Waar jaren en misschien zelfs tientallen jaren nodig zijn geweest om het heilgeheim vast te maken in je leven. Je de nodige zekerheid te geven.  Hij alleen is Degene Die verlossen kan. Die verlossen wil. Die het al deed voor je het kon geloven. Voor het eerst of opnieuw de zekerheid dat het ook jou geldt.

Verwondering doet het hoofd buigen. De vragen die oprijzen. Waarom was dat op mij gemunt. Daar zovelen verloren gaan die geen ontferming is gegund. Wat is de Heere groot en goed Die niet en nooit laat varen wat Zijn hand is begonnen. Wat is Hij oneindig trouw en geduldig.

Steeds opnieuw wordt ervaren dat met de verschijning van de Heere de liefde wordt verstevigd. Er zijn geen gevoelens van haat. Er is geen vijandschap tegen wie dan ook. Er is enkel de begeerte om in vrede te leven met allen. Het zijn altijd de eerste tekenen van het leven met de Heere. De vruchten van de Geest die zo helder en duidelijk bij de naam worden genoemd. In deze is zo het onderscheid te zien in dat wat met en wat zonder Christus is. Over kerkmuren heen is de band van de liefde die mensen samenbindt. De liefde tot een drie-enig God. En van daaruit  de liefde tot de mensen. Om het goede voor hen te zoeken altijd. De Heere zal dan ook altijd mensen op de weg brengen die dat nodig hebben. Die afhankelijk zijn van een beetje liefde en aandacht. Zo zijn Gods kinderen altijd te vinden bij het verachte en dat wat minder is bedeeld. Het is ook geen opgave maar een liefdewerk.

De Heere Jezus Christus heeft het verlossingswerk volbracht om verloren mensen te brengen tot de Vader. Om hen deelgenoot te maken van het licht en het leven uit en door Hem. Het is niet iets wat buiten je om gaat. Het is een wonder wat je gehele leven verandert en vernieuwt. Wat je reinigt van je vuile zonden en je in een nieuw en godzalig leven leert wandelen. In een dagelijks sterven aan de oude mens. Al verzet je je daar met hand en tand tegen. Al weet je niet hoe dat moet. Het werk wat de Heere in het leven van de Zijnen begint zal worden afgemaakt.

Het leven met de Heere gaat gepaard met de hoogtes en de dieptes in het geloofsleven. Dit alles om met steeds meer verwondering en ootmoed op te merken dat het een werk is wat geheel wordt toegeschreven aan die God Die trouwe houdt tot in eeuwigheid. Want als het aan de mens zou liggen, het zou een blijvend omkomen zijn.